Phó cục trưởng : Trần Văn Niếp

- Sinh ngày: 29/10/1963

- Quê quán: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Thống kê

- Ngày bổ nhiệm: 15/08/2018

- Số điện thoại: 0919 366 058