Phó cục trưởng : Trần Văn Trí

- Sinh ngày: 11/04/1970

- Quê quán: Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Thống kê

- Ngày bổ nhiệm: 01/12/2013

- Số điện thoại: 0913 995 310