- Sinh ngày: 14/02/1983

- Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế huyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp     

- Ngày bổ nhiệm: 01/08/2014

- Số điện thoại: 0983 914 599