- Sinh ngày: 16/03/1966

- Quê quán: Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ    

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/10/2006

- Số điện thoại: 0986 746 225

- Sinh ngày: 28/07/1983

- Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang    

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/03/2014

- Số điện thoại: 0977 217 453