- Sinh ngày: 16/12/1962          

- Quê quán: Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến tre       

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Khai thác thủy sản   

- Ngày bổ nhiệm: 01/12/2007

- Số điện thoại: 0939 959 261

 - Sinh ngày: 1984 

- Quê quán: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang    

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán

- Ngày bổ nhiệm: 01/11/2013

- Số điện thoại: 0979 330 200