- Sinh ngày: 04/07/1988

- Quê quán: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

- Dân tộc: Hoa  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Toán ứng dụng

- Ngày bổ nhiệm:  01/03/2017

- Số điện thoại: 0979 266 799