- Sinh ngày: 28/12/1981

- Quê quán: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngày bổ nhiệm: 21/10/2015

- Số điện thoại: 0918 183 575