- Sinh ngày: 22/02/1982

- Quê quán: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Dân tộc: Kinh 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Tài chính tín dụng

- Ngày bổ nhiệm: 01/08/2014

- Số điện thoại: 0919 996 046