Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020 trực tiếp tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang

(30/06/2020)

     Sáng ngày 29/6/2020, Cục Thống kê Hậu Giang tham dự Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020 trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK). Tham dự tại điể…


Hội nghị tập huấn phương án điều tra cá thể năm 2020 và điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025

(25/06/2020)

     Sáng ngày 24/6/2020, tại hội trường Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn phương án điều tra cá thể năm 2020 và điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Trí, Phó Cục…


Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020

(25/06/2020)

     Trong hai ngày 11 đến 12 tháng 6 năm 2020 tại Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tham dự Hội nghị công tác Thống kê tổng hợp, Tài khoản quốc gia và Tổ chức cán bộ năm 2020 trực tiếp tại trụ sở của Tổng …