Tháng 1
09:20 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 01 năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

- Vụ lúa đông xuân, toàn tỉnh xuống giống được 77.573 ha, đạt 100,74% so với kế hoạch của tỉnh và giảm 0,81% so với cùng kỳ năm trước (bằng 630 ha). Diện tích lúa đông xuân thu hoạch sớm được 1.823 ha, năng suất ước được 55,16 tạ/ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ.

- Cây ngô và rau đậu các loại, ước tính diện tích gieo trồng được 4.354 ha, đạt 90,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây ngô được 481 ha, cây rau đậu các loại được 3.873 ha.

- Mía niên vụ 2017, toàn tỉnh xuống giống được 7.472 ha so với cùng kỳ năm trước tăng 11,04% tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Thành phố Vị Thanh và Thị xã Ngã Bảy. Các giống mía chủ yếu là giống mía ngắn ngày như ROC 16, K85-92, ROC 22, R570,…

Tình hình sâu bệnh: Hiện nay, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sinh vật gây hại kịp thời và có biện pháp xử lý sớm các dịch bệnh như rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa đông xuân.

Chăn nuôi:

- Ước tính thực hiện tháng 01, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

+ Đàn heo có 144.345 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,22% (bằng 14.560 con).

+ Đàn gia cầm có 3.914 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,59% (bằng 242 ngàn con).

Đàn Heo và gia cầm năm nay tăng do tâm lý người chăn nuôi yên tâm nuôi không sợ dịch bệnh, số hộ nuôi, hộ trang trại, hộ gia trại tăng qui mô đàn lên. Bên cạnh đó, giá cả heo, gia cầm đang có chiều hướng tăng có lợi cho người chăn nuôi phục vụ nhu cầu sử dụng người dân những ngày trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng 01 năm 2017, tình hình dịch bệnh ở đàn heo và gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong tết Nguyên đán sắp tới.

Thủy sản:

- Về diện tích: Trong tháng 01, diện tích nuôi ước tính được 1.757 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 2,43% (bằng 44 ha).  Trong đó, diện tích cá tra nuôi thâm canh được 66 ha, giảm 1,82% (bằng 1,22 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Về sản lượng: tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 4.648 tấn, giảm 1,95% (bằng 92,36 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.376 tấn, giảm 1,97% (bằng 87,85 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Cá tra nuôi thâm canh được 2.244 tấn, giảm 2,94% so với cùng kỳ năm trước.

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 272 tấn, giảm 1,63% (bằng 4 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân diện tích và sản lượng thủy sản nuôi trồng giảm chủ yếu do Lượng mưa năm nay kéo dài, thời tiết không thuận lợi, bên cạnh đó giá cả của sản phẩm thủy sản ở mức thấp (hộ nuôi thủy sản có lời ít hoặc lỗ). Hiện nay nhiều hộ nuôi cá tra đang bị lỗ và chỉ nuôi cầm chừng hoặc bỏ trống ao, nên diện tích, năng suất, sản lượng nuôi giảm.

Nhìn chung: Trong tháng 01 năm 2017, Ngành nông nghiệp tập trung vào công tác xuống giống dứt điểm, phòng chống rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa đông xuân. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch trên gia súc, gia cầm để người dân hưởng một cái Tết Nguyên đán an toàn.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 12 năm 2016 tổng số tăng 6,28% so với cùng tháng năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,86%. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 58,32%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,66%.

- Tháng 01 năm 2017, chỉ số IIP  tăng 5,82% so với cùng kỳ năm trước. trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 58,91%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Trong năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, nhiều nhóm ngành vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước, vừa góp phần quan trọng cho tăng trưởng xuất khẩu. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được coi là điểm sáng và là động lực tăng trưởng cho sản xuất công nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 01 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 1.812.848 triệu đồng, giảm 16,36% so với tháng trước và tăng 12,80% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 2.190.152 triệu đồng, giảm 14,83% so với tháng trước và tăng 12,54% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm nhiều so với tháng trước là do tháng 01 năm 2017 doanh nghiệp hoạt động ít ngày hơn so với tháng trước (Tết Nguyên đán năm 2017 vào cuối tháng 01 dương lịch). Nhưng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động ổn định làm tăng đột biến ở một số ngành như; Sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất giày dép; sản xuất thuốc, hóa dược liệu… nên làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh so với cùng kỳ.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các ngành chức năng cần có kế hoạch cụ thể hơn, để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động đúng theo tiến độ của doanh nghiệp đã đề ra, để ngành công nghiệp phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh

  1. 3. Vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 15.781.562 triệu đồng, (theo quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016, quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2017), bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 911.562 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 01 năm 2017 là 1.253.681 triệu đồng, bằng 92,77% so với cùng kỳ năm trước và bằng 94,43% so với tháng trước. Trong đó vốn ngân sách nhà nước thực hiện được 147.020 triệu đồng, bằng 103,68% so với cùng kỳ năm trước và bằng 58,34% so với tháng trước. Nguyên nhân vốn ngân sách giảm so với tháng trước là do: Các đơn vị tập trung thanh, quyết toán khối lượng đã thực hiện để giải ngân vốn năm 2016, đồng thời lập kế hoạch thủ tục vốn cho các công trình năm 2017. Đặc biệt, trong tháng này hầu hết các Doanh nghiệp đều ngưng hoạt động trên dưới 7 ngày để đón Tết Đinh Dậu 2017 nên làm cho Vốn đầu tư phát triển không tăng cao

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã bước vào thời điểm nhộn nhịp, lượng hàng hóa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp đến là rất lớn. Các nhóm hàng hóa được tiêu thụ mạnh là: Lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình ... Hoạt động của các siêu thị trên địa bàn tỉnh rất sôi động, các chương trình khuyến mại diễn ra liên tục nhằm khuyến thích tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, việc tuyên truyền về chương trình "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ; "đưa hàng Việt về nông thôn" luôn được sự quan tâm của các cấp đã góp phần tích cực vào hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ cũng tăng theo nhờ vào các hoạt động của dịp lễ Noel và Tết Dương lịch.

Ước thực hiện tháng 01 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.850.359 triệu đồng so với thực hiện tháng trước bằng 106,28% và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,24%.

Năm nay, Tết Nguyên đán Đinh Dậu rơi vào cuối tháng 01/2017, sớm hơn so với thời điểm năm trước, nên thị trường hàng hóa trong tháng sẽ rất sôi động. Bắt đầu thời điểm này, trên khắp các địa bàn huyện, thị thành trong tỉnh, các gian hàng hội chợ xuân, chợ hoa xuân, và gian hàng chợ tết đã được bố trí trật tự, lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Ngoài ra, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên nhìn chung hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ Tết đã được chuẩn bị chu đáo, công tác bình ổn giá cũng được quan tâm thực hiện tốt. Cùng với việc đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, thì việc sắp xếp các điểm kinh doanh, mua bán cho các tiểu thương bán hàng phục vụ Tết cũng được bố trí thuận tiện cho người bán cũng như người mua. Đặc biệt việc kiểm tra an toàn vệ sinh đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống luôn được cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

Nhìn chung, ngành dịch vụ có tốc độ tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, vì các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ còn ít, quy mô nhỏ, lẻ chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, cần tập trung vào các nhóm ngành dịch vụ như: Y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, thông tin, truyền thông … 

Hậu Giang là tỉnh thuần nông nên các ngành dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng ngành thương mại, dịch vụ. Vì vậy, trong giai đoạn tới các cấp lãnh đạo cần có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và tạo điều kiện để ngành dịch vụ cũng như ngành thương mại của tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước tháng 01 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 56,277 triệu USD, so với tháng trước bằng 93,70% và so với cùng kỳ năm trước bằng 132,93%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 40,053 triệu USD, so với tháng trước bằng 96,91% và so với cùng kỳ năm trước bằng 134,30%. Nguyên nhân ước giá trị xuất trực tiếp giảm là do tháng 01 là thời điểm nghỉ đón Tết âm lịch cổ truyền nên thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp không được thường xuyên liên tục. Vì vậy, giá trị xuất đi sẽ giảm trong tháng tới.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 10,185 triệu USD, so với tháng trước bằng 95,10% và so với cùng kỳ năm trước bằng 158,97%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 407 ngàn USD, so với tháng trước bằng 35,06% và tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 5,632 triệu USD, so với tháng trước bằng 82,15% và so với cùng kỳ năm trước bằng 92,88%.

Trong năm 2016, ngành xuất khẩu đã đạt được những kết quả khả quan và vượt mức kế hoạch đề ra khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chung có mức tăng trưởng bằng 146,95% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, để tiếp tục giữ vững đà tăng và hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2017, đòi hỏi các Doanh nghiệp cần phải tận dụng tốt các cơ hội từ những Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết với các nước trong khu vực từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế bằng cách tiến hành đổi mới các công nghệ hiện đại tránh để bị tụt hậu sâu so với các nước khác. Song song đó, cũng cần cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu riêng cho từng sản phẩm và sử dụng các giải pháp xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam ngày càng vươn xa ra nhiều nước và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng cần quan tâm giúp đỡ các Doanh nghiệp hơn nữa trong việc nắm bắt kịp thời các thông tin diễn biến trên thị trường cũng như phổ biến rộng rãi các nội dung của những Hiệp định để các Doanh nghiệp nắm rõ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình chế biến, hạn chế các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng tổn hại đến uy tín của từng Doanh nghiệp nói riêng và của hàng hóa Việt Nam nói chung.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp đến. Ban an toàn giao thông tỉnh và các ngành có liên quan đã phối hợp, triển khai thực hiện công tác duy tu sữa chữa, phát quang, sơn, kẻ tim đường và lan can các cầu, lắp đặt và bổ sung các biển báo giao thông trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường trọng điểm nhằm hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tốt hơn, tránh ùn tắc và hạn chế tối đa tai nạn giao thông, giải tỏa những điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường. Các lực lượng chức năng được tăng cường tuần tra để đảm bảo giao thông được lưu thông thông thoáng, công tác kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa chở quá trọng tải, đang rất được các ngành chức năng, quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đồng thời tăng cường tuyên truyền các khẩu hiệu, băng gon, áp phích để nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia giao thông, hạn chế số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp đón Tết năm nay.

Thực hiện 12 tháng năm 2016, tổng doanh thu đường bộ, đường sông và dịch vụ, đại lý vận tải được 966.224 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 7,78%. Trong đó; đường bộ tăng 6,42% so với cùng kỳ, đường sông tăng 8,91% so với cùng kỳ. Cụ thể:

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

- Ước thực hiện 01 tháng năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 819.060 tấn (24.188.321 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,15% (123,92%). Chia ra:

+ Đường sông thực hiện được 660.634 tấn (21.821.205 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 106,07% (122,32%).

+ Đường bộ thực hiện được 158.426 tấn (2.367.116 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 101,48% (140,87%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

- Ước thực hiện 01 tháng năm 2017, vận chuyển được 9.413.345 lượt hành khách (53.282.309 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,38% (102,06%). Chia ra:

+ Đường bộ vận chuyển được 8.165.316 lượt hành khách (42.299.654 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,09% (101,18%).

+ Đường sông vận chuyển được 1.248.029 lượt hành khách (10.982.655 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 104,35% (105,60 %).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01 năm 2017 được 1.976.041 triệu đồng, đạt 37,60% dự toán Trung ương giao, đạt 37,25% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2016 mang sang được 1.542.838 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của tháng 01 là 433.203 triệu đồng, đạt 8,24% dự toán Trung ương giao, đạt 8,17% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 226.100 triệu đồng, đạt 8,16% dự toán Trung ương giao và dự toán Hội đồng nhân dân giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 01 năm 2017 được 389.256 triệu đồng, đạt 8,33% dự toán Trung ương giao, đạt 8,33%  dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 112.116 triệu đồng, đạt 7,73% dự toán Trung ương giao, đạt 8,33% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/12/2016, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 8.471 tỷ đồng, tăng 0,48% so với ngày 30/11/2016. Vốn huy động đáp ứng được 47,51% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 31/01/2017, huy động vốn toàn địa bàn có thể giảm do người dân rút tiền phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh được 17.829 tỷ đồng, giảm 1,86% so với so với ngày 30/11/2016. Ước thực hiện đến ngày 31/01/2017, tổng dư nợ toàn địa bàn được 18.186 tỷ đồng, tăng 2%so với kỳ trước.

Nợ xấu toàn tỉnh đến ngày 31/12/2016 là 288 tỷ đồng, chiếm 1,62% trên tổng dư nợ, ước đến ngày 31/01/2017 nợ xấu toàn địa bàn sẽ vẫn giữ ở mức hiện tại.

  1. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 01 năm 2017 đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông tập trung ở đường bộ. So với tháng trước giảm 14 vụ và so với cùng kỳ năm trước giảm 08 vụ (đường thủy giảm 01 vụ). Có tất cả 04 người chết, giảm 01 người so với tháng trước và giảm 04 người so với cùng kỳ năm trước (đường thủy giảm 01 người). Trong tháng có 02 người bị thương, so với tháng trước giảm 12 người và so với cùng kỳ năm trước giảm 02 người tập trung ở đường bộ./.