Tháng 10
09:22 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 10 và ước 10 tháng năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

- Vụ lúa thu đông, diện tích đã xuống giống được 52.471 ha, đạt 104,94% so với kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn trổ đến thu hoạch. Đến nay, lúa thu đông đã thu hoạch được 32.520 ha, năng suất thu hoạch ước được 49,17

 tạ/ha, tăng 0,29% (bằng 0,14 tạ/ha) so với vụ lúa thu đông năm trước.

- Cây ngô, ước tính diện tích gieo trồng được 2.545 ha, đạt 102,83% so với cùng kỳ năm trước.

- Rau các loại, gieo trồng được 13.804 ha, tăng 0,39% (bằng 54 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Mía niên vụ 2017, toàn tỉnh xuống giống được 10.781 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,56% (bằng 61,19 ha) tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ. Do cây mía gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm từ các vụ trước nên một số hộ trồng mía chuyển sang trồng cây khác.

- Tình hình dịch bệnh: Bà con nông dân đang tích cực chú ý phòng ngừa các đối tượng gây hại trên lúa thu đông như: Rầy nâu, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt nên tình hình dịch bệnh đang được chủ động và ngăn chặn kịp thời khi xuất hiện.

Chăn nuôi:

- Ước tính thực hiện tháng 10, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

+ Đàn heo có 148.107 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,72% (bằng 3.917 con). Đàn heo tăng so với cùng kỳ năm trước là do giá heo giống thấp và heo thịt hơi có xu hướng tăng trong cuối quí 2 và đầu quý 3 nên người chăn nuôi heo có lãi nhiều, vì vậy nhiều hộ trước đây tạm dừng nuôi nay nuôi lại hay nuôi tăng đàn lên.

+ Đàn gia cầm có 3.957 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,8% (bằng 31,41 ngàn con). Đàn gia cầm năm nay tăng do tâm lý hộ nuôi yên tâm hơn khi dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng 10 năm 2017, dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Thủy sản:

-Về diện tích: Trong tháng 10, diện tích nuôi ước tính được 1.121 ha, chủ yếu là nuôi trên ruộng. Trong đó, diện tích cá tra nuôi thâm canh được 7,26 ha. So với cùng kỳ năm trước tăng 1,10%. Trong đó, cá tra nuôi thâm canh tăng 1,23%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi được 7.129 ha, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra thâm canh được 129 ha, tăng 1,18% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng là do: Sản phẩm cá tra có giá bán cao hơn năm trước nên người nuôi tăng diện tích nuôi lên. Diện tích nuôi ở ruộng tăng do nước tự nhiên vào ruộng đầy đủ hơn so với năm trước.

- Về sản lượng: Trong tháng 10, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 4.555 tấn, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.427 tấn, tăng 3,70% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Cá tra nuôi thâm canh được 1.679 tấn, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước.

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 128 tấn, giảm 1,99% so với cùng kỳ năm trước.

 Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 55.978 tấn, tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra thâm canh được 28.033 tấn, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu do diện tích nuôi thủy sản ao mương thường và nuôi thâm canh tăng, các loại thủy sản thả nuôi ruộng tăng hơn cùng kỳ.

Nhìn chung: Trong tháng 10 năm 2017, tình hình sản xuất nông nghiệp có chiều hướng tốt cụ thể là: Lúa hè thu đã thu hoạch xong, năng suất khá cao, diện tích lúa thu đông đã xuống giống nhiều hơn cùng kỳ năm 2016. Ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh ở gia súc, dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 10 năm 2017, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 2,95% so với cùng tháng năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,28%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 12,81%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 23,53%.

- So với 10 tháng năm 2016, chỉ số IIP 10 tháng năm 2017 tăng 9,43%. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 9,42%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 12,70%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Sáng ngày 28/9/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang. Tại Hội nghị UBND, tỉnh trao 03 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cho 03 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.800 tỷ. Ngoài ra, hội nghị cũng mời gọi đầu tư 07 dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư khoảng 221 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp và hơn 4.318 cơ sở sản xuất cá thể hoạt động sản xuất công nghiệp, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.  Cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 10 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010 được 2.120.669 triệu đồng, tăng 2,19% so với tháng trước và tăng 19,91% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế được 2.684.834 triệu đồng, tăng 1,67% so với tháng trước và tăng 18,96% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ngành chế biến thủy sản xuất khẩu đã tạo dựng được thương hiệu trong và ngoài nước, thị trường tiêu thụ của ngành này ổn định nên các doanh nghiệp chế biến thủy sản nhận được nhiều đơn đặt hàng từ thị trường Mỹ, EU và Nhật… để chuẩn bị hàng hoá vào dịp Noel và tết Dương lịch sắp tới. Vì vậy, các doanh nghiệp tăng sản lượng sản xuất để hoàn thành các hợp đồng đã ký (sản lượng tăng 15,67 % so với cùng kỳ), nên ước giá trị sản xuất ngành này nói riêng và giá trị sản xuất toàn tỉnh nói chung tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 18.330.613 triệu đồng, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước và đạt 81,89% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 23.484.070 triệu đồng, tăng 12,29% so với cùng kỳ năm trước và đạt 83,57% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay trên 04 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động ổn định và 03 doanh nghiệp đang trong giai đoạn chạy thử như; Công ty CP nước Aquaone Hậu giang; Công ty TNHH Việt Nam Food Hậu Giang; Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam… đã đóng góp trên 375 tỷ đồng/tháng vào giá trị chung của toàn tỉnh. Ngoài ra, tăng một phần là do môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mở rộng tăng công suất nhà máy đóng góp giá trị rất lớn vào giá trị chung của toàn tính.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 22.631.703 triệu đồng, tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 101,10% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 29.119.135 triệu đồng, tăng 14,40% so với cùng kỳ năm trước và đạt 103,62% so với kế hoạch năm.

Nhìn chung, ước thực hiện cả năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn có một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ,... Do vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch cụ thể hơn để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đúng theo kế hoạch của doanh nghiệp đã đề ra như Công ty TNHH Number One Hậu Giang để ngành công nghiệp phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2017, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 16.629.416 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.759.416 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

       - Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 10 năm 2017 là 1.300.665 triệu đồng, bằng 107,72% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103,50% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 10/2017 thực hiện vốn đầu tư tăng là do: Chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới bổ sung; Được sự quan tâm của tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết nhanh, kịp thời các khó khăn vướng mắc và đảm bảo đúng tiến độ, sớm đưa các công trình hoàn thành vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

       Ước tính 10 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 14.131.420 triệu đồng, bằng 109,15% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 84,98% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 1.323.140 triệu đồng, bằng 77,41% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 75,20% so với kế hoạch năm.      

  - Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 940.425 triệu đồng, bằng 100,06% so với cùng kỳ năm trước và đạt 89,56% so với kế hoạch năm.                     

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 11.867.855 triệu đồng, bằng 116,38% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 85,87% so với kế hoạch năm.

Ước tính cả năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 16.650.790 triệu đồng, so với kế hoạch năm mới điều chỉnh hiện tại (16.629.416 triệu đồng), đạt 100,13% và so với cùng kỳ năm 2016 (15.540.790 triệu đồng) bằng 107,14%. Trong đó vốn ngân sách nhà nước thực hiện được 1.805.520 triệu đồng, bằng 83,69% so với cùng kỳ năm 2016 (2.157.295 triệu đồng) và đạt 102,62% so với kế hoạch điều chỉnh hiện tại (1.759.416 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 10,84% vốn đầu tư toàn xã hội. Nguyên nhân vốn ngân sách Nhà nước ước cao so với kế hoạch hiện tại năm 2017 là do: Từ đây đến cuối năm 2017 vốn ngân sách Nhà nước sẽ có nhiều nguồn vốn bổ sung thêm.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Ước thực hiện tháng 10 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.593.148 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 96,21% và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,78%.

Theo quy luật hàng năm, bước vào tháng 10 là tháng bắt đầu của mùa nước nổi, mưa nhiều, không thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Hiện nay, giá cả của các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt, cá,... đang ở mức thấp nên ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng vào thời điểm này không cao, hầu hết các nhóm hàng hóa đều giảm so với tháng trước, giảm nhiều nhất là các nhóm hàng: Lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, và hàng hóa khác. Đối với các ngành dịch vụ cũng không khả quan, và có cùng xu hướng giảm so với tháng trước, doanh thu dịch vụ giảm 8,94%; ngành lưu trú, ăn uống giảm 2,34%. 

Ước thực hiện 10 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 26.813.741 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,79% và so với kế hoạch năm đạt 83,40%.

Dự tính thực hiện cả năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 32.157.100 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,64% và so với kế hoạch năm đạt 100,02%. Cụ thể:

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 23.318.143 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 108,34%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 3.149.882 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,10%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 5.689.075 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,14%.

Vừa qua hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 diễn ra trong ngày 28/9/2017 với mục đích giới thiệu và quảng bá về một Hậu Giang đầy tiềm năng, tiềm lực phát triển nhằm thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với những dự án đầu tư có giá trị cao về công nghiệp, nông nghiệp,... Đặc biệt có một dự án hứa hẹn sẽ đem lại sự phát triển cho ngành du lịch của tỉnh là dự án khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số điểm du lịch sinh thái như: Khu sinh thái rừng tràm chim Vị Thủy, và mới nổi lên gần đây là khu du lịch Lâm Trường Mùa Xuân,... Tuy nhiên, những điểm du lịch này chưa tạo được nhiều dấu ấn đối với khách du lịch và mang lại giá trị kinh tế chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới để tạo dấu ấn về một Hậu Giang phát triển và hội nhập thì cần chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây dựng hoàn thiện những điểm đến hấp dẫn hơn, nổi bậc hơn và nhiều ưu đãi hơn trong con mắt của nhà đầu tư, và cả khách du lịch

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 10 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 87,019 triệu USD, so với tháng trước bằng 91,62% và so với cùng kỳ năm trước bằng 130,71%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 61,916 triệu USD so với tháng trước bằng 94,66% và so với cùng kỳ năm trước bằng 118,21%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất khẩu trực tiếp hàng hóa giảm so với tháng trước là do hiện nay tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi có thể sẽ tác động mạnh làm giảm sản lượng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Nguồn cung thiếu hụt, không đa dạng đã làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tăng chi phí sản xuất cho các Doanh nghiệp khiến giá thành sản phẩm ở mức cao khó có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng chủng loại của các nước khác trong khu vực trên thị trường thế giới. Thêm vào đó, việc thị trường Mỹ áp thuế chống bán phá cao đối với sản phẩm Tôm chế biến các loại xuất khẩu của Việt Nam và việc dựng lên nhiều rào cản thương mại khác đã gây ảnh hưởng lớn, buộc các Doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm kiếm thị trường tiềm năng khác để thay thế. Vì vậy, dự đoán trong tháng tới giá trị xuất khẩu có thể sẽ giảm.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 25,103 triệu USD so với tháng trước bằng 84,90% và so với cùng kỳ năm trước bằng 176,83%.

Ước thực hiện 10 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 852,523 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 137,55% và so với kế hoạch năm đạt 122,14%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 537,912 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 136,30% và so với kế hoạch năm đạt 108,01%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 261,962 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 149,25% và so với kế hoạch năm vượt 118,30%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,765 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 57,19% và so với kế hoạch năm đạt 25,10%.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 48,884 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 114,22% và so với kế hoạch năm đạt 75,21%.

 Ước cả năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được trên 1,050 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 139,67% và so với kế hoạch năm đạt 150,57%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 677,586 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 138,10% và so với kế hoạch năm đạt 136,06%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 309,831 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 156,75% và so với kế hoạch năm đạt 258,19%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 4,849 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 47,43% và so với kế hoạch năm đạt 32,33%. Nguyên nhân ước ủy thác xuất khẩu không đạt cao so với cùng kỳ và kế hoạch năm là do Doanh nghiệp Taydoshin có giá trị ủy thác gạo trong năm 2016, hiện nay đã chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh về tỉnh An Giang. Vì vậy, ủy thác xuất khẩu giảm.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 58,709 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 108,81% và so với kế hoạch năm đạt 90,32%.

Hiện nay, tình hình xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Sự cạnh tranh xuất khẩu trên thị trường thế giới giữa các Doanh nghiệp của các nước trong khu vực vào các thị trường nhập khẩu lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Do từ trước đến nay các Doanh nghiệp chỉ chủ yếu tập trung xuất khẩu vào các thị trường có mức tiêu thụ lớn như: Nhật, Mỹ và các nước EU mà bỏ qua hoặc chưa thật sự khai thác tốt các thị trường tiềm năng dễ tính khác, nên khi thị trường có sự cạnh tranh lớn đã tác động gây ra không ít khó khăn cho các Doanh nghiệp trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm.

Vì vậy, trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần phải tiến hành đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không ngừng tìm kiếm các thị trường tiềm năng để tránh tình trạng quá phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu về các biện pháp kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm chế biến, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì, mẫu mã, tuân thủ đúng qui định yêu cầu về kỹ thuật đóng gói, ghi nhãn, từng bước tiến tới mục đích tạo ra sản phẩm mới mang thương hiệu riêng và có giá trị kinh tế cao, từ đó góp phần ngày càng nâng cao giá trị xuất khẩu chung.

4.4. Tình hình giao thông vận tải

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện 10 tháng năm 2017, doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 866.195 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 108,86% (trong đó doanh thu vận tải hành khách được 404.571 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 107,97%).

Ước thực hiện cả năm 2017, doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 1.077.818 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 103,68% (trong đó doanh thu vận tải hành khách được 467.432 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 103,30%).

Các ngành chức năng vẫn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận tải hành khách và hàng hóa. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải về điều kiện hoạt động, giá cước vận tải, luôn tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các tuyến đường trọng điểm đã được đầu tư, nâng cấp sữa chữa đồng bộ phục vụ nhu cầu đi lại mua bán hàng hóa được thuận lợi hơn tạo điều kiện giúp địa phương phát triển nhanh về nhiều mặt.

- Ước thực hiện tháng 10, toàn tỉnh vận chuyển được 929.258 tấn (33.707.716 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 109,25% (136,38%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,18% (102,53%). Chia ra:

+ Đường sông ước thực hiện được 632.804 tấn (21.057.907 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,30% (114,60%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,27% (103,58%).

+ Đường bộ thực hiện được 296.454 tấn (12.649.809 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 131,25% (199,52%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,91% (100,82%).

- Ước thực hiện 10 tháng năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 8.162.539 tấn (221.228.901 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,95% (100,79%). Chia ra:

+ Đường sông thực hiện được 6.322.090 tấn (185.764.716 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 106,03% (100,49%).

+ Đường bộ thực hiện được 1.840.449 tấn (35.464.185 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 101,41% (102,42%).

- Ước thực hiện cả năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 10.279.512 tấn (317.379.894 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,40% (101,42%). Chia ra:

+ Đường sông thực hiện được 7.629.104 tấn (233.094.429 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,95% (101,89%).

+ Đường bộ thực hiện được 2.650.408 tấn (84.285.465 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 100,16% (100,11%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

- Ước thực hiện tháng 10, hành khách vận chuyển được 9.124.677 lượt hành khách (53.656.793 HK.km), so với tháng trước bằng 102,50% (101,27%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,96% (105,57%). Trong đó:

+ Đường bộ vận chuyển được 7.879.497 lượt hành khách (42.876.311 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 102,94% (101,64%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,56% (106,10%).

+ Đường sông vận chuyển được 1.245.180 lượt hành khách (10.780.482 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 99,83 % (99,82 %) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,59 % (103,51 %).

- Ước thực hiện 10 tháng năm 2017, vận chuyển được 91.386.017 lượt hành khách (531.968.023 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,51% (105,35%). Chia ra:

+ Đường bộ vận chuyển được 78.765.789 lượt hành khách (422.640.210 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,96% (105,05%).

+ Đường sông vận chuyển được 12.620.228 lượt hành khách (109.327.813 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 107,13% (106,53%).

- Ước thực hiện cả năm 2017, vận chuyển được 110.471.149 lượt hành khách (641.438.123 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,46% (106,83%). Chia ra:

+ Đường bộ vận chuyển được 95.309.681 lượt hành khách (509.732.197 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,94% (106,98%).

+ Đường sông vận chuyển được 15.161.468 lượt hành khách (131.705.926 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 106,85% (106,24%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 năm 2017 được 476.653 triệu đồng, luỹ kế được 6.221.179 triệu đồng, đạt 118,38% dự toán Trung ương giao, đạt 117,29% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2016 mang sang được 162.354 triệu đồng thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của 10 tháng là 6.058.825 triệu đồng, đạt 115,29% dự toán Trung ương giao, đạt 114,23% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 269.550 triệu đồng, luỹ kế được 2.302.658 triệu đồng, đạt 83,13% dự toán Trung ương giao và dự toán Hội đồng nhân dân giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 năm 2017 được 388.603 triệu đồng, luỹ kế được 4.235.851 triệu đồng, đạt 87,53% dự toán Trung ương giao, đạt 86,66%  dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 121.259 triệu đồng, luỹ kế được 1.300.062 triệu đồng, đạt 89,60% dự toán Trung ương giao, đạt 96,59% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 30/9/2017, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 10.052 tỷ đồng, tăng trưởng 18,66% so với cuối năm 2016. Vốn huy động đáp ứng được 51,47% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 31/10/2017, tổng vốn huy động trên toàn địa bàn được 10.202 tỷ đồng, tăng trưởng 20,43% so với cuối năm 2016.

Đến ngày 30/9/2017, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh được 19.528 tỷ đồng, tăng trưởng 9,53%  so với cuối năm 2016. Ước thực hiện đến ngày 31/10/2017, tổng dư nợ toàn địa bàn được 19.878 tỷ đồng, tăng trưởng 11,49%  so với cuối năm 2016.

Nợ xấu toàn tỉnh là 399 tỷ đồng, chiếm 2,05% trên tổng dư nợ, ước đến ngày 31/10/2017, nợ xấu sẽ giảm còn 360 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

- Trong tháng, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã trợ cấp thường xuyên cho 27.293 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 10,016 tỷ đồng. Hỗ trợ mai táng phí cho 205 trường hợp với số tiền 1,107 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 31 trường hợp với số tiền 0,31 tỷ đồng.

+ Tổ chức đưa, đón 75 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa 08 trường hợp đề nghị giám định tỷ lệ bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Thẩm định 18 hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đối với 02 đơn vị: Thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành.

+ Hoàn thành công tác sao lưu 7.872/7.872 hồ sơ liệt sĩ thuộc Đề án số hóa hồ sơ người có công với cách mạng (giai đoạn 1); công tác xác minh, ghi nhận thông tin 24 hồ sơ đề nghị công nhận người có công trên cơ sở hoàn thiện hồ sơ gửi về địa phương để tiến hành họp Ban Chỉ đạo cấp xã và cấp huyện.

- Tháng 10 vừa qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.701 lao động, đạt 97,41% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 06 lao động, lũy kế được 71 lao động, đạt 101,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Ban hành Quyết định hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho 268 người lao động với số tiền trên 2,617 tỷ đồng.  Về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã phê duyệt được 135 lớp với 3.315 học viên (phi nông nghiệp 89 lớp với 2.165 học viên; nông nghiệp 46 lớp với 1.150 học viên). Đến thời điểm này, đã khai giảng được 128 lớp với 3.155 học viên.

- Đến thời điểm này, đã xét tuyển năm học 2017 – 2018 trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã xét tuyển được 126/170 học sinh (đạt 74,12%); trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh đã xét tuyển được 196/650 học viên (đạt 30,15%).

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 10 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, tập trung ở đường bộ. So với tháng trước giảm 05 vụ và giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trong tháng không có số người chết, so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước giảm 05 người. Tổng số có 02 người bị thương, so với tháng trước giảm 01 người và so với cùng kỳ năm trước giảm 02 người.

Trong 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 59 người và bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 29 vụ (đường bộ tăng 31 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết tăng 14 người (đường bộ tăng 16 người, đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 17 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.