Tháng 11
09:22 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 11, ước 11 tháng và cả năm 2017

  1. 1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

- Lúa Thu đông: Ước tính diện tích xuống giống được 51.734 ha, đạt 103,47% so với kế hoạch, lúa đang ở giai đoạn thu hoạch cuối vụ. Hiện nay, lúa  đã thu hoạch được 47.891 ha, sản lượng thu hoạch ước được 242.846 tấn, tăng 23,63% (bằng 46.417 tấn) so với vụ lúa thu đông năm 2016.

- Cây ngô: Ước tính diện tích gieo trồng lũy kế 11 tháng được 2.593 ha, bằng 103,38% so với cùng kỳ năm trước.

 - Cây rau đậu các loại: Ước tính diện tích gieo trồng lũy kế 11 tháng được 16.200 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,29% (bằng 47,42 ha). Trong đó, diện tích gieo trồng cây rau được 15.033 ha, bằng 100,43% so với cùng kỳ năm trước.

- Cây mía niên vụ 2017, toàn tỉnh xuống giống được 10.781 ha so với cùng kỳ năm trước giảm 0,56% (bằng 61,19 ha) tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện Long Mỹ. Do cây mía gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm từ các vụ trước nên một số hộ trồng mía chuyển sang trồng cây khác.

Tình hình dịch bệnh: Bà con nông dân đang tích cực chú ý các đối tượng gây hại lúa thu đông như bệnh rầy nâu, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang được ngăn chặn kịp thời.

Chăn nuôi:

            -  Ước tính trong tháng 11, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

+ Đàn heo: Có 148.017 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,72% (bằng 3.917 con). Đàn heo tăng so với cùng kỳ năm trước là do giá heo giống thấp và heo thịt hơi có xu hướng tăng trong cuối quý 2 và đầu quý 3.

+ Đàn gia cầm: Có 3.957,76 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,8% (bằng 31,41 ngàn con). Đàn gia cầm năm nay tăng do tâm lý hộ nuôi yên tâm hơn khi dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh: Trong 11 tháng năm 2017, dịch cúm gia cầm không tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Thủy sản:

- Về diện tích: Trong tháng 11, diện tích nuôi ước tính được 79,92 ha, chủ yếu là nuôi ở ao, mương. Trong đó, diện tích cá tra nuôi thâm canh được 6,82 ha. So với cùng kỳ năm trước tăng 1,61%, cá tra nuôi thâm canh tăng 3,2%. Nguyên nhân diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng là do sản phẩm cá tra thâm canh năm nay giá bán khá nên người nuôi tăng diện tích. Diện tích nuôi ở ruộng tăng do nước tự nhiên vào ruộng đầy đủ hơn so với năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản được 7.143,13 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,24%. Trong đó, cá tra thâm canh được 136,62 ha, tăng 1,28% so với cùng kỳ năm trước.

- Về sản lượng: Trong tháng 11, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước tính được 4.524 tấn, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.275 tấn, tăng 2,73%; cá tra nuôi thâm canh được 1.510 tấn, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước tính được 60.252 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 1,97%. Trong đó, cá tra thâm canh được 29.543 tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,79%.

Nguyên nhân sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu do diện tích nuôi thủy sản ao mương thường và nuôi thâm canh, các loại thủy sản thả nuôi ruộng  tăng hơn cùng kỳ.

Nhìn chung: Tình hình sản xuất 11 tháng năm 2017 về nông nghiệp có chiều hướng tốt hơn. Cụ thể: Lúa hè thu đã thu hoạch xong, năng suất khá cao; diện tích, năng suất lúa thu đông tăng hơn cùng kỳ năm 2016. Ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh ở gia súc, dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 11 năm 2017 tổng số tăng 14,71% so với cùng tháng năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,18%. Trong đó, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 45,70%, ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 36,77%. Đó là 2 ngành công nghiệp có chỉ số phát triển cao nhất trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 7,55%.

- So với 11 tháng năm 2016, chỉ số IIP 11 tháng năm 2017 tăng 9,64%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,70%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 11,99%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 11 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010 được 2.163.310 triệu đồng, tăng 1,72% so với tháng trước và tăng 19,97% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế được 2.775.607 triệu đồng, tăng 1,33% so với tháng trước và tăng 22,52% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu đã tạo dựng được thương hiệu trong và ngoài nước, thị trường tiêu thụ của ngành này đang thuận lợi do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ DOC hủy bỏ các khoản thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ nên các doanh nghiệp chế biến tôm nhận được nhiều đơn đặt hàng từ thị trường Mỹ, EU và Nhật… Vì vậy, các doanh nghiệp tăng sản lượng sản xuất để hoàn thành các hợp đồng đã ký trước đó (sản lượng tôm đông lạnh tăng 14,30% so với cùng kỳ), nên ước giá trị sản xuất ngành này nói riêng và giá trị sản xuất toàn tỉnh nói chung tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 11 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 20.500.033 triệu đồng, tăng 12,68% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91,58% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 26.314.137 triệu đồng, tăng 13,53% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93,64% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay trên 04 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động ổn định. Trong đó, công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Vì vậy, các doanh nghiệp mới đã đóng góp trên 375 tỷ đồng/tháng vào giá trị chung của toàn tỉnh. Ngoài ra, tăng một phần là do các doanh nghiệp đầu tư mở rộng nhà máy như: Công ty TNHH Lạc Tỷ II (sản lượng tăng trên 50,10% so với cùng kỳ); Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG (sản lượng tăng trên 45,10% so với cùng kỳ)… đã góp phần làm tăng giá trị của các ngành này nói riêng và giá trị sản xuất của toàn tỉnh nói chung.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 22.734.703 triệu đồng, tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước và đạt 101,56% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 29.118.135 triệu đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước và đạt 103,62% so với kế hoạch năm.

Nhìn chung, ước thực hiện cả năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn có một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ,... Do vậy các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch cụ thể hơn để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đúng theo kế hoạch của doanh nghiệp đã đề ra như Công ty TNHH Number One Hậu Giang để ngành công nghiệp phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh

  1. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 16.629.416 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.759.416 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Đến đầu tháng 11 năm 2017, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thu hút được 47 dự án đầu tư, gồm 46 nhà đầu tư sản xuất kinh doanh và 01 nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 68.108.370 triệu đồng và 763,7 triệu USD, với quy mô diện tích đăng ký khoảng 659.410 ha, đã giao mặt bằng được 520.190 ha.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 11 năm 2017 là 1.318.120 triệu đồng, bằng 104,07% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103,67% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 11 năm 2017 tăng là do:

- Thời tiết khô ráo, giảm mưa tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các sở, ngành và các chủ đầu tư; các giải pháp kịp thời, hợp lý (phân nguồn, chuyển vốn giữa các công trình) với quyết tâm thực hiện hoàn thành vốn đầu tư theo kế hoạch đã đề ra.

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao các Khu tái định cư ở các dự án theo đúng thời gian quy định. 

            Ước tính 11 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 15.420.345 triệu đồng, bằng 108,49% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 92,73% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 1.549.850 triệu đồng, bằng 81,34% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 88,09% so với kế hoạch năm.         

  - Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 1.004.670 triệu đồng, bằng 96,91% so với cùng kỳ năm trước và đạt 95,68% so với kế hoạch năm.                   

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 12.865.825 triệu đồng, bằng 115,17% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 93,10% so với kế hoạch năm.

Ước tính cả năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 16.650.790 triệu đồng, so với kế hoạch năm mới điều chỉnh hiện tại (16.629.416 triệu đồng), đạt 100,13% và so với cùng kỳ năm 2016 (15.540.790 triệu đồng) bằng 107,14%. Trong đó vốn ngân sách nhà nước thực hiện được 1.805.520 triệu đồng, bằng 83,69% so với cùng kỳ năm 2016 (2.157.295 triệu đồng) và đạt 102,62% so với kế hoạch điều chỉnh hiện tại (1.759.416 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 10,84% vốn đầu tư toàn xã hội. Nguyên nhân vốn ngân sách Nhà nước ước cao so với kế hoạch hiện tại năm 2017 là do: Từ đây đến cuối năm 2017 vốn ngân sách Nhà nước sẽ có nhiều nguồn vốn bổ sung thêm.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Ước thực hiện tháng 11 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.772.709 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 101,15% và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,01%. Chia ra:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 2.031.146 triệu đồng, so với tháng trước bằng 100,99% và so với cùng kỳ năm trước bằng 110,17%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 249.739 triệu đồng, so với tháng trước bằng 101,33% và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,42%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 491.824 triệu đồng, so với tháng trước bằng 101,74% và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,87%.

Bước qua tháng 11, thị trường hàng hóa có tăng hơn so với tháng trước, tuy nhiên mức tăng không đáng kể (tăng 1,15%) nguyên nhân do đây còn là thời điểm của mùa nước nổi không thuận lợi cho gieo trồng, thu nhập của người dân bị hạn chế, giá của các mặt hàng thực phẩm còn chưa có dấu hiệu tăng. Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào khoảng cuối tháng 2 năm 2018 nên vào thời điểm này hàng hóa Tết vẫn chưa lên kế hoạch để chuẩn bị, chỉ có một số mặt hàng bắt đầu được dự trữ để phục vụ cho lễ Noel và Tết Dương lịch. Bên cạch đó, trong tháng trên địa bàn tỉnh không diễn ra các sự kiện, lễ hội, hội chợ nổi bậc nên các ngành dịch vụ hoạt động ổn định có mức tăng cũng không đáng kể.

Ước thực hiện 11 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 30.846.722 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,91% và so với kế hoạch năm đạt 95,95%.

Dự tính thực hiện cả năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 33.979.943 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,64% và so với kế hoạch năm đạt 105,69%. Cụ thể:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 24.986.125 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,65%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 3.240.184 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,93%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 5.753.634 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,33%.

Với số liệu trên cho thấy giá trị ước tính ngành thương mại - dịch vụ của tỉnh có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Trong thời gian tới các cấp, các ngành cần có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ sở kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, mở rộng thêm quy mô sản xuất để duy trì tốt đà tăng trưởng như hiện nay.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 11 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 94,235 triệu USD, so với tháng trước bằng 96,70% và so với cùng kỳ năm trước bằng 142,60%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 71,071 triệu USD so với tháng trước bằng 93,97% và so với cùng kỳ năm trước bằng 130,03%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất trực tiếp hàng hóa giảm so với tháng trước là do hiện nay tình hình xuất khẩu mặt hàng chủ lực của tỉnh là thủy sản đang gặp khó khăn về các rào cản kỹ thuật tại các thị trường có giá trị xuất khẩu lớn, đặc biệt là các nước EU đang áp dụng hình thức kiểm tra mới các lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Hình thức kiểm tra này có thể sẽ kiểm tra 100% các lô hàng và có thời gian kiểm tra lâu hơn so với thời điểm trước. Do đó, chi phí xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản từ Việt Nam trong thời gian tới có thể sẽ tăng cao hơn và sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thị trường thế giới. Vì vậy, dự đoán trong tháng tới giá trị xuất khẩu có thể sẽ giảm.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 23,164 triệu USD so với tháng trước bằng 106,18% và so với cùng kỳ năm trước bằng 202,71%.

Ước thực hiện 11 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 962,306 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 138,98% và so với kế hoạch năm đạt 137,87%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 622,700 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 138,59% và so với kế hoạch năm đạt 125,04%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 281,839 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 150,76% và so với kế hoạch năm vượt 134,87%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,829 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 42,25% và so với kế hoạch năm đạt 25,53%.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 53,938 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 114,52% và so với kế hoạch năm đạt 82,98%.

Ước cả năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, ủy thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 1,051 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 139,67 % và so với kế hoạch năm đạt 150,57 %. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 677,586 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 138,10% và so với kế hoạch năm đạt 136,06%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 309,831 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 156,75% và so với kế hoạch năm đạt 258,19%.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 4,849 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 47,43% và so với kế hoạch năm đạt 32,33%. Nguyên nhân ước ủy thác xuất khẩu không đạt cao so với cùng kỳ và kế hoạch năm là do Doanh nghiệp Taydoshin có giá trị ủy thác gạo trong năm 2016, hiện nay đã chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh về tỉnh An Giang. Vì vậy, ủy thác xuất khẩu giảm.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 58,709 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 108,81% và so với kế hoạch năm đạt 90,32%.

Hiện nay, tình hình xuất khẩu thủy sản còn đối mặt với những khó khăn từ các rào cản Thương mại do các nước nhập khẩu dựng lên. Đây cũng là những thách thức để ngành thủy sản phát triển bền vững hơn. Muốn được vậy trước tiên các doanh nghiệp cần tìm hiểu thu thập thông tin, nắm rõ những quy định mới về tiêu chuẩn xuất khẩu vào các nước EU để từ đó thay đổi quy trình sản xuất phù hợp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đảm bảo các lô hàng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính, tiến tới hạn chế tình trạng bị đánh thuế chống bán phá giá và dỡ bỏ các rào cản thương mại, mở đường thuận lợi cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam được xuất đi dễ dàng hơn, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu chung.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 11, toàn tỉnh vận chuyển được 1.032,84 nghìn tấn (42.584,18 nghìn tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 109,77% (125,12%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,63% (106,34%). Chia ra:

- Đường sông ước thực hiện được 645,37 nghìn tấn (22.895,23 nghìn tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,90% (109,11%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,60% (108,97%).

- Đường bộ thực hiện được 387,47 nghìn tấn (19.688,95 nghìn tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 128,62% (150,84%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,69% (103,43%).

Ước thực hiện 11 tháng năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 9.207,01 nghìn tấn (264.141,07 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,16% (101,77%). Chia ra:

- Đường sông thực hiện được 6.97,29 nghìn tấn (208.585,05 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 106,09% (101,32%).

- Đường bộ thực hiện được 2.232,72 nghìn tấn (55.556,02 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,35% (103,53%).

Ước thực hiện cả năm 2017, hàng hóa vận chuyển được 10.279,51 nghìn tấn (317.379,89 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,40% (101,42%). Chia ra:

- Đường sông thực hiện được 7.626,10 nghìn tấn (232.994,43 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,91% (101,85%).

- Đường bộ thực hiện được 2.653,41 nghìn tấn (84.385,46 nghìn tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 100,28% (100,23%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

Ước thực hiện tháng 11, hành khách vận chuyển được 9.437,04 nghìn lượt hành khách (54.824,35 nghìn HK.km), so với tháng trước bằng 102,24% (101,51%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,28% (107,88%). Trong đó:

- Đường bộ vận chuyển được 8.169,93 nghìn lượt hành khách (43.567,03 nghìn HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 102,30% (100,68%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,12% (108,03%).

- Đường sông vận chuyển được 1.267,11 nghìn lượt hành khách (11.257,32 nghìn HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,85% (104,85%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,36% (107,28%).

Ước thực hiện 11 tháng năm 2017, vận chuyển được 100.928,86 nghìn lượt hành khách (587.144,44 nghìn HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,60% (106,95%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 87.042,62 nghìn lượt hành khách (466.602,95 nghìn HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,04% (107,11%).

- Đường sông vận chuyển được 13.886,24 nghìn lượt hành khách (120.541,49 nghìn HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 107,26% (106,35%).

Ước thực hiện cả năm 2017, vận chuyển được 110.471,15 nghìn lượt hành khách (641.438,12 nghìn HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,46% (106,83%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 95.309,68 nghìn lượt hành khách (509.732,19 nghìn  HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,94% (106,98%).

- Đường sông vận chuyển được 15.161,47 nghìn lượt hành khách (131.705,93 nghìn HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 106,85% (106,24%).

  1. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 - Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11 năm 2017 được 459.203 triệu đồng, lũy kế được 6.877.194 triệu đồng, đạt 130,86% dự toán Trung ương giao, đạt 129,65% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2016 mang sang được 167.615 triệu đồng thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của 11 tháng là 6.709.579 triệu đồng, đạt 127,67% dự toán Trung ương giao, đạt 126,49% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 252.100 triệu đồng, lũy kế được 2.636.688 triệu đồng, đạt 95,19% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Ước tổng chi ngân sách nhà nước tháng 11 năm 2017 được 437.835 triệu đồng, lũy kế được 4.664.354 triệu đồng, đạt 96,39% dự toán Trung ương giao, đạt 69,98% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi XDCB được 129.396 triệu đồng, lũy kế được 1.423.354 triệu đồng, đạt 98,10% dự toán Trung ương giao, đạt 61,08 % dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chi thường xuyên được 277.286 triệu đồng, lũy kế được 3.050.144 triệu đồng, đạt 93,10% dự toán Trung ương giao, đạt 74,07% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Tính đến ngày 31/10/2017, tổng vốn huy động (bao gồm ngoại tệ quy đổi VND) toàn địa bàn được 10.129 tỷ đồng, tăng 19,57% so với cuối năm 2016. Vốn huy động đáp ứng được 51,42% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 30/11/2017, huy động vốn toàn địa bàn được 10.219 tỷ đồng, tăng 20,64% so với cuối năm 2016.

Tính đến cuối tháng 10/2017, tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi VND) toàn địa bàn được 19.700 tỷ đồng, tăng 10,49% so với cuối năm 2016. Ước đến ngày 30/11/2017, tổng dư nợ được 19.803 tỷ đồng, tăng 11,07% so với cuối năm 2016.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

- Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh tiến hành kiểm tra 03 cuộc với 05 lượt cơ sở. Trong đó, quảng cáo 03 cơ sở, biểu diễn nghệ thuật 02 cơ sở. Kết quả kiểm tra: Phát hiện 01 công ty quảng cáo vi phạm. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, buộc cơ sở phải tháo dỡ sản phẩm quảng cáo vi phạm.

- Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện 1.050 m2 panô các loại, 92 băng rol, treo và tháo gỡ 1.820 cờ các loại, 107 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 110 buổi, thu hút 56.500 lượt người xem.

- Trong tháng, hệ thống thư viện tỉnh và huyện đã phục vụ 56.745 lượt người với 112.851 lượt sách báo, truy cập máy tính; cấp mới 617 thẻ bạn đọc. Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện cấp huyện và xã năm 2017 (từ ngày 15 – 17/11/2017) với các nội dung: Hướng dẫn các văn bản mới về lĩnh vực thư viện; Giới thiệu các dịch vụ mới phục vụ hiệu quả việc học tập suốt đời cho nhân dân; Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê thư viện. Kết thúc lớp tập huấn, Thư viện tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận cho học viên. Xử lý, lập danh mục, biên bản bàn giao 171 bản sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 cho 04 thư viện xã, 02 phòng Văn hóa, trường Dân tộc nội trú tỉnh.

- Hệ thống các di tích toàn tỉnh phục vụ 20.650 lượt khách (trong đó có 30 đoàn khách) tham quan tại các khu di tích: Chiến thắng Chương Thiện (Tp Vị Thanh); Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Đền thờ Bác Hồ; Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu...

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 11 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, chủ yếu tập trung ở đường bộ. So với tháng trước tăng 13 vụ và tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tổng cộng 07 người chết, so với tháng trước tăng 07 người và so với cùng kỳ năm trước tăng 03 người. Trong tháng, có 08 người bị thương, so với tháng trước tăng 06 người và bằng với số người của cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 66 người và bị thương 49 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 37 vụ (đường bộ tăng 39 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết tăng 17 người (đường bộ tăng 19 người, đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 17 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.