Tháng 2
09:20 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

- Vụ lúa đông xuân, toàn tỉnh đã xuống giống được 77.863 ha, bằng 101,12%  so với kế hoạch, bằng 97,99% so với cùng kỳ năm trước, các giống lúa được sử dụng chủ yếu là: OM 5451, IR 50404, OM 7347 v.v... Hiện nay, lúa đang ở giai đoạn mạ đến trổ chín. Tình hình xuống giống lúa vụ đông xuân năm nay sớm hơn so với năm trước, nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi mưa kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống của bà con nông dân. Diện tích lúa đông xuân sớm thu hoạch được 9.476 ha, năng suất ước được 69,06 tạ/ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ.

- Cây ngô và rau đậu các loại, ước tính diện tích gieo trồng được 4.354 ha, đạt 56,96% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: cây ngô trồng được 481 ha, cây rau đậu các loại được 3.873 ha.

- Mía niên vụ 2017, toàn tỉnh đã xuống giống được 10.138 ha tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Thành phố Vị Thanh và Thị xã Ngã Bảy. Các giống mía được sử dụng chủ yếu là giống mía ngắn ngày như ROC 16, K85-92, ROC 22, R570,…

Tình hình sâu bệnh: Hiện nay, một số địa phương có tình trạng sâu bệnh phá hại lúa nhưng đã kịp thời phát hiện và phòng trừ nên thiệt hại không đáng kể.  Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sinh vật gây hại kịp thời và có biện pháp xử lý sớm các dịch bệnh như rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa đông xuân.

Chăn nuôi:

- Ước tính thực hiện tháng 02, số đầu con gia súc, gia cầm như sau:

+ Trâu: Có 1.512 con, giảm 1,75% (bằng 27 con) so với cùng kỳ năm trước.

+ Bò: Có 2.933 con, tăng 30,88% (bằng 692 con) so với cùng kỳ năm trước.

+ Đàn heo: Có 142.345 con, tăng 9,68% (bằng 12.560 con) so với cùng kỳ năm trước.

+ Đàn gia cầm: Có 3.679 ngàn con, tăng 0,19% (bằng 7 ngàn con) so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tính đến thời điểm hiện nay có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, do tâm lý người chăn nuôi yên tâm nuôi không sợ dịch bệnh, giá cả cũng ổn định hơn so với cùng kỳ. Giá cả hiện nay của gia súc và đặt biệt là gia cầm đang có chiều hướng tăng nên số hộ nuôi, hộ trang trại, hộ gia trại tăng qui mô đàn lên.  

Tình hình dịch bệnh: Dịch cúm gia cầm không xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thủy sản:

- Về diện tích: Ước tính được 1.821 ha, giảm 0,08% (bằng 15 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Về sản lượng: Ước tính được 4.464 tấn, giảm 0,87% (bằng 392 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng được 4.195 tấn, giảm 0,86% (bằng 366 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá tra nuôi thâm canh ước được 2.255 tấn, tăng 0,92% (bằng 206 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

 + Sản lượng thuỷ sản khai thác được 269 tấn, giảm 1% (bằng 2,6 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích và sản lượng thủy sản giảm so với cùng kỳ năm trước do giá các mặt hàng thủy sản đang ở mức độ trung bình thấp  nên nhiều hộ nuôi không có lời. Vì thế, việc chăn nuôi thủy sản ở mức độ cầm chừng.

Nhìn chung: Ngành nông nghiệp đã tập trung cao độ vào công tác chăm sóc và thu hoạch vụ lúa đông xuân với tinh thần tích cực. Ngoài ra, ngành cũng thường xuyên khuyến cáo bà con nông dân chăm sóc và phòng chống dịch hại trên cây trồng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch trên gia súc, gia cầm.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 02 năm 2017, chỉ số IIP  tăng 15,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,98%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 37,74%.

- So với 02 tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP  tăng 9,64%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 33,69%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,68%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 02 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 1.664.625 triệu đồng, tăng 2,98% so với tháng trước và tăng 16,77% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 2.046.594 triệu đồng, tăng 5,01% so với tháng trước và tăng 15,56% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do tháng 02 năm 2017 doanh nghiệp hoạt động nhiều ngày hơn so với cùng kỳ năm trước (tháng 02 năm 2016 các doanh nghiệp nghỉ 9 ngày cho người lao động được đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016).

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 02 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 3.281.083 triệu đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 3.995.743 triệu đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán các doanh nghiệp đã trỡ lại hoạt động bình thường tăng sản lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu đã ký trước đó, nên giá trị sản xuất 02 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, những tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển bình thường và tương đối ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn có một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá, nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ,... Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 16 tháng 02 năm 2017, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 15.781.562 triệu đồng (theo quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016; quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2017), bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 911.562 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

       - Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 02 năm 2017 là 1.389.500 triệu đồng, bằng 112,29% so với cùng kỳ năm trước và bằng 110,09% so với tháng trước. Nguyên nhân tháng 02/2017 thực hiện vốn đầu tư tăng là do:  Nguồn vốn XDCB năm 2017 đã phân bổ ngay từ đầu năm, nên công trình được triển khai thi công liên tục; sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai nhanh lập kế hoạch thủ tục vốn cho các công trình năm 2017; tháng cao điểm thực hiện chiến dịch giao thông nông thôn và thủy lợi mùa khô năm 2017.

Ước tính 02 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 2.651.610 triệu đồng, bằng 102,43% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 16,80% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 216.655 triệu đồng, bằng 70,49% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 23,77% so với kế hoạch năm.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 171.510 triệu đồng, bằng 99,77% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16,33% so với kế hoạch năm.              

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 2.263.445 triệu đồng, bằng 107,29% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 16,38% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Do được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên nhìn chung hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ Tết đã được chuẩn bị chu đáo, công tác bình ổn giá cũng được thực hiện tốt. Cùng với việc đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, thì việc đảm bảo ổn định, trật tự địa điểm kinh doanh, mua bán cho các tiểu thương bán hàng phục vụ Tết được sắp xếp thuận tiện cho người bán cũng như người mua. Đặc biệt việc kiểm tra an toàn vệ sinh đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống luôn được cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện nghiêm túc tạo không khí an toàn, vui tươi cho người dân đón Tết .

Ước thực hiện tháng 02 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.693.860 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 94,49% và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,18%.

Bước qua tháng 02, hầu hết các nhóm hàng hóa và các ngành dịch vụ đều có xu hướng giảm so với tháng trước, lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường đã dần ổn định sau Tết. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ cũng giảm, nhất là nhóm ngành vui chơi, giải trí do sau Tết các hoạt động đã trở lại bình thường. 

Ước thực hiện 02 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 5.544.663 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,74% và so với kế hoạch năm đạt 17,25%.

Xuân Đinh Dậu 2017 đã qua trong không khí an toàn, vui tươi, ấm áp do được sự quan tâm của các cấp. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, sự biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét và có tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, mua bán của người dân. Vì vậy, các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa để ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 02 năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 44,479 triệu USD, so với tháng trước bằng 113,80% và so với cùng kỳ bằng 162,72%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 35,709 triệu USD so với tháng trước bằng 114,02% và so với cùng kỳ năm trước bằng 154,59%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 8,770 triệu USD so với tháng trước bằng 112,91% và so với cùng kỳ bằng 207,03%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất, nhập khẩu trực tiếp tăng so với tháng trước là do sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu các Doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Với những yếu tố về giá, thị trường và một số yếu tố khác được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi cho việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản và rau quả trong năm nay. Các Doanh nghiệp có thể sẽ tăng nhập khẩu nguồn nguyên liệu sản xuất cần thiết để gia tăng công suất tối đa cho nhà máy nhằm đưa ra các sản phẩm chất lượng đáp ứng đủ tiêu chuẩn của những thị trường khó tính, đồng thời tìm kiếm cơ hội ở các thị trường tiềm năng khác. Vì vậy, giá trị xuất, nhập khẩu có thể sẽ tăng trong tháng tiếp theo.  

            Ước thực hiện 02 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 94,144 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 123,40% và so với kế hoạch năm đạt 13,49%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 67,026 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 126,65% và so với kế hoạch năm đạt 13,46%

- Nhập khẩu ước thực hiện được 16,537 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 155,38% và so với kế hoạch năm đạt 13,78%

- Uỷ thác xuất khẩu, ước thực hiện được 338 ngàn USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 393,02% và so với kế hoạch năm đạt 2,25%

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, ước thực hiện được 10,243 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 81,04% và so với kê hoạch năm đạt 15,76%.

     Dự báo, trong năm 2017 các mặt hàng thủy sản xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Do đó, để có thể nâng cao lợi thế và duy trì đà tăng trưởng liên tục từ đây đến cuối năm. Các Doanh nghiệp cần xây dựng riêng cho mình một hệ thống kênh thông tin hiệu quả nắm bắt kịp thời, đầy đủ diễn biến của thị trường nhất là những thị trường mới có nhiều tiềm năng, nhằm hiểu hết thói quen tiêu dùng của người dân ở các nước nhập khẩu từ đó có kế hoạch phương án sản xuất hợp lý, đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường, thực hiện các hình thức quảng bá thích hợp nhằm tăng cường khả năng xúc tiến thương mại, khẳng định vị trí thương hiệu của sản phẩm trên thị trường quốc tế, tiến tới mục tiêu từng bước nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm, góp phần thúc đẩy đưa ngành xuất khẩu phát triển bền vững và nâng cao giá trị qua từng năm .

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Để đảm bảo đủ khối lượng hàng hóa phục vụ trong dịp Tết và tránh được tình trạng ùn tắt giao thông gây cản trở đến nhu cầu đi lại vui xuân đón Tết của người dân, nhiều công trình giao thông quan trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường dẫn vào các trung tâm đã được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp sớm hoàn thành để đảm bảo chất lượng nhu cầu vận tải trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng được cơ quan chức năng quan tâm đúng mức. Các lực lượng chức năng được phân công tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông và tại các nút giao thông quan trọng nhằm hạn chế xảy ra tai nạn do phóng nhanh vượt ẩu, say xỉn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các tuyến hành lang, lang cang cầu đường cũng thực hiện việc chỉnh trang, sơn mới. Công tác kẻ vạch, phân làn, gắn biển báo giao thông và phát quang hai bên đường cũng được thực hiện đầy đủ tạo nên bộ mặt giao thông xanh, sạch, đẹp ở hầu hết các tuyến đường, đặc biệt là tại các trung tâm thành phố trong dịp mừng xuân Đinh Dậu 2017.

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

- Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh vận chuyển được 784.697 tấn (20.580.554 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 97,92% (92,69%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,46% (105,79%). Chia ra:

+ Đường bộ thực hiện được 155.692 tấn (2.092.767 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 98,11% (97,67%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,45% (124,63%).

+ Đường sông thực hiện được 629.005 tấn (18.487.787 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 97,87% (92,16%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,72% (104,01%).

- Ước thực hiện 02 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 1.586.097 tấn hàng hoá các loại (42.784.810 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,18% (109,78%). Chia ra:

+ Đường bộ thực hiện được 314.382 tấn (4.235.467 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 101,05% (126,07%).

+ Đường sông thực hiện được 1.271.715 tấn (38.549.343 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,46% (108,24%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

- Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh vận chuyển được 9.408.864 lượt hành khách (52.708.643 Hk.km), so với tháng trước bằng 101,59% (107,18%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,32% (107,10%). Chia ra:

 + Đường bộ, vận chuyển được 8.161.867 lượt hành khách (41.941.749 Hk.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,89% (108,15%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,61% (107,05%).

+ Đường sông, vận chuyển được 1.246.997 lượt hành khách (10.766.894 Hk.km), so với thực hiện tháng trước bằng 106,23% (103,46%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 108,05% (107,30%).

- Ước thực hiện 02 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 18.908.203 lượt hành khách (108.621.687 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,18% (104,86%). Chia ra:

+ Đường bộ vận chuyển được 16.368.900 lượt hành khách (86.695.343 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,72% (104,72%).

+ Đường sông, vận chuyển được 2.539.303 lượt hành khách (21.926.344 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 106,26% (105,45%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 năm 2017 được 503.922 triệu đồng, lũy kế được 2.334.756 triệu đồng, đạt 44,43% dự toán Trung ương giao, đạt 44,02% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2016 mang sang được 1.376.647 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của tháng 02 được 958.109 triệu đồng, đạt 18,23% dự toán Trung ương giao, đạt 18,06% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 275.600 triệu đồng, lũy kế được 543.903 triệu đồng, đạt 19,64% dự toán Trung ương giao và dự toán Hội đồng nhân dân giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 năm 2017 được 411.564 triệu đồng, lũy kế được 931.352 triệu đồng, đạt 19,25% dự toán Trung ương giao, đạt 19,05%  dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 123.088 triệu đồng, lũy kế được 246.232 triệu đồng, đạt 16,97% dự toán Trung ương giao, đạt 18,29% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/01/2017, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 8.332 tỷ đồng, giảm 1,64%  so với ngày 30/12/2016. Vốn huy động đáp ứng được 45,94% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 28/02/2017, huy động vốn toàn địa bàn được 8.507 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối tháng 01/2017.

Đến ngày 31/01/2017, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh được 18.137 tỷ đồng, tăng 1,73% so với so với ngày 31/12/2016. Ước thực hiện đến ngày 28/02/2017, tổng dư nợ toàn địa bàn được 18.663 tỷ đồng, tăng 2,9%  so với cuối tháng 01/2017.

Nợ xấu toàn tỉnh đến ngày 31/01/2017 là 297 tỷ đồng, chiếm 1,64% trên tổng dư nợ, ước đến ngày 28/02/2017, nợ xấu toàn địa bàn là 301 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

Toàn ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện được 975 m2 pa-nô, 160 băng rol và treo 3.450 cờ các loại, trang trí 18 sân khấu, 70 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành. In 1.000 tờ tin ảnh mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Đinh Dậu 2017.

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn phục vụ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) gắn với hoạt động mừng Đảng quang vinh - mừng xuân Đinh Dậu 2017, tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2017 với 101 buổi, thu hút 48.400 lượt người xem.

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang biểu diễn phục vụ nông thôn trước, trong, sau Tết và các buổi họp mặt được 21 buổi, thu hút hơn 12.000 lượt người xem.

Trong tháng, hệ thống thư viện tỉnh và huyện đã phục vụ 78.129 lượt người với 156.266 lượt sách báo, máy vi tính; cấp mới 245 thẻ bạn đọc.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động trong Hội báo Xuân - Triển lãm ảnh Xuân Đinh Dậu 2017 như: Triển lãm 400 loại báo xuân của các báo Trung ương và ấn phẩm xuân của 63 tỉnh, thành phố cả nước; Ấn phẩm xuân của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh Hậu Giang tham gia. Cuộc thi bình chọn ấn phẩm xuân 2017; Triển lãm 300 quyển sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 quyển sách địa chí Hậu Giang. Triển lãm 200 loại báo Xuân nhân dịp đêm thơ Việt Nam lần thứ XV năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (ngày 10/02/2017), thu hút 700 lượt người tham quan và đọc.

Trong tháng, hệ thống các di tích toàn tỉnh phục vụ 24.650 lượt khách (trong đó có 34 đoàn khách) tham quan tại các khu di tích: Chiến thắng Chương Thiện (TP. Vị Thanh); Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Đền thờ Bác Hồ; Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu...

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã  thẩm định và thống nhất 14 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rol của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; cấp 01 giấy phép kinh doanh karaoke và đồng ý cho 02 lượt tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Tháng 02 năm 2017, tổng lượt khách đến tỉnh Hậu Giang là 48.583 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế là 1.457 lượt, khách nội địa là 47.126 lượt, doanh thu đạt được 17.752 triệu đồng.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 02 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ) so với tháng trước tăng 03 vụ và so với cùng kỳ giảm 02 vụ. Trong đó, tổng số người chết là 05 người, so với tháng trước tăng 01 người và so với cùng kỳ giảm 03 người. Số người bị thương là 01 người, so với tháng trước giảm 01 người và bằng so với cùng kỳ.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 09 người và bị thương 03 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 10 vụ (đường bộ giảm 09 vụ, đường sông giảm 01 vụ), số người chết giảm 07 người (đường bộ giảm 06 người và đường sông giảm 01 người), số người bị thương giảm 02 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.