Tháng 5
09:21 13/08/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

 tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt

- Lúa đông xuân: Toàn tỉnh xuống giống được 77.863 ha, so với kế hoạch tỉnh đạt 101,12%, so với cùng vụ năm trước giảm 2,01% (bằng 1.593 ha). Các giống lúa sử dụng phổ biến OM5451, IR50404, RVT, OM4900, OM4218...  Nhìn chung các huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành kế hoạch xuống giống.

Đến nay, lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm được 77.863 ha. Năng suất bình quân được 68,26 tạ/ha, giảm 2,46% (bằng 1, 27 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước. Sản lượng lúa đông xuân toàn tỉnh được 531.521 tấn, giảm 4,43% (bằng 24.614 tấn) so với sản lượng lúa đông xuân năm trước.

- Vụ hè thu: Xuống giống được 74.151ha, đạt 97,59% so kế hoạch, đạt 108,18% so với cùng kỳ năm trước.

 Hiện nay, một số nơi trong tỉnh đã xuống giống vụ Hè thu hoàn thành kế hoạch như: Thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và Thị xã Long Mỹ, còn lại 3 huyện chưa hoàn thành kế đã giao là Thị xã Ngã Bảy (đạt 60% kế hoạch), huyện Châu Thành (đạt 30% kế hoạch), huyện Phụng Hiệp (đạt 95,57% kế hoạch).

- Mía: Toàn tỉnh xuống giống được 10.921 ha, tăng 0,49% (bằng 53 ha) so với cùng kỳ năm trước tập trung ở Thành phốVị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh được 1.524 ha, tăng 2,7% (bằng 40 ha) so cùng kỳ năm trước.

- Cây rau, đậu các loi: Diện tích gieo trồng cây rau, đậu được 6.366 ha, giảm 7,93% (bằng 548 ha) so với cùng kỳ năm trước. Do thời tiết bất thường như: Nắng nóng kéo dài, sâu hại gây bệnh nên không thuận lợi cho sự phát triển cây hàng năm các loại. Bên cạnh đó giá đầu ra cây rau màu biến động thất thường, thị trường tiêu thụ khó khăn nên ảnh hưởng đến diện tích sản lượng các loại cây trồng này.

 Chăn nuôi

- Ước tính thực hiện trong tháng 5, số đầu con gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

+ Đàn Lợn (heo): Có 145.487 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,44% (bằng 13.149 con). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng được 1.397 tấn, tăng 4,75% (bằng 63 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

+ Đàn gia cầm: Có 3.723 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,38% (bằng 14 ngàn con). Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng được 616 tấn, tăng 1,61% (bằng 10 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình dch bnh: Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm chưa xảy ra trong địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thủy sản

- Trong tháng, diện tích nuôi thủy sản ước tính 67,99 ha, giảm 2,07% (bằng 1,44 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cá tra nuôi được 2,38 ha, tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước.

 - Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản được 1.890,28 ha, giảm 0,27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra nuôi được 76,65 ha, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong tháng, tổng sản lượng thủy sản ước được 5.011 tấn, tăng 0,66% (bằng 33 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.721 tấn, tăng 0,79% (bằng 37 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá nuôi được 4.625 tấn, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước.

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 290 tấn, giảm 1,42% (bằng 4 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

- Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính được 25.112 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 1,35%. Trong đó, cá được 24.343 tấn, so với cùng kỳ trước tăng 1,34%. 

Nhìn chung: Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5 năm 2017, không gặp thuận lợi hơn năm trước, do vụ đông xuân năm nay thời tiết thất thường như không khí lạnh kéo dài, mưa trái mùa, sâu bệnh phá hại dẫn đến diện tích, năng suất lúa và rau đậu các loại giảm. Ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh, dịch cúm gia cầm nên không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 4 năm 2017 tăng 4,03% so với cùng tháng năm trước. Trong đó ngành sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 77,31%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,81%.

- Tháng 5 năm 2017 tăng 20,88% so với cùng kỳ năm trước là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,52%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 77,10%.

- So với 5 tháng đầu năm 2016, chỉ số IIP 4 tháng đầu năm 2017 tăng 7,66% là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,10%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 65,52%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,64%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 5 năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010 được 1.647.192 triệu đồng, tăng 1,17% so với tháng trước và tăng 12,70% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế được 2.136.052 triệu đồng, tăng 0,50% so với tháng trước và tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do niên vụ mía năm 2016 – 2017 kéo dài hơn so với cùng kỳ năm trước (niên vụ mía năm 2015 – 2016 nghỉ giữa vụ vào giữa tháng 5 năm 2016) nên ước giá trị sản xuất công nghiệp ngành sản xuất đường RS nói riêng và giá trị sản xuất công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung tăng so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 5 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 8.105.987 triệu đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm trước và đạt 36,21% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 10.272.315 triệu đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước và đạt 36,56% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân là do các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như; sản xuất giày dép; sản xuất hóa chất; sản xuất thuốc, hóa dược liệu… đầu tư mở rộng nhà máy, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm nên làm tăng giá trị sản xuất của các ngành này nói riêng và giá trị của toàn tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, tăng một phần là do chính sách giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn của các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động trong những tháng đầu năm 2017 như; Công ty TNHH giấy Lee & Man; Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Runlong-Hậu Giang; Công ty TNHH MTV dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế Hậu Giang… đã tiến hành sản xuất thử để kiểm tra chất lượng sản phẩm và đánh giá lại tác động đối với môi trường của doanh nghiệp. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức trong thời gian tới.

 Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng năm 2017:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 9.731.555 triệu đồng, tăng 7,91% so với cùng kỳ năm trước và đạt 43,47% so với kế hoạch năm.

- Tính theo giá thực tế, được 12.428.607 triệu đồng, tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 44,22% so với kế hoạch năm.

Nhìn chung, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối đồng đều và ổn định. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động đúng theo tiến độ của doanh nghiệp đã đề ra, để giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong những tháng cuối năm và phát triển ổn định trong những năm tới.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2017, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 là 16.139.673 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.269.673 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.050.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 13.820.000 triệu đồng.

Vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 4 năm 2017 là 1.540.015 triệu đồng, bằng 107,02% so với tháng trước và bằng 118,02% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 131.220 triệu đồng, bằng 111,12% so với tháng tr­ước và bằng 74,46% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 118.675 triệu đồng, bằng 102,64% so với tháng tr­ước và bằng 138,49% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 1.290.120 triệu đồng, bằng 107,03% so với tháng tr­ước và bằng 126,41% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 5 năm 2017 là 1.595.735 triệu đồng, bằng 116,67% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103,62% so với tháng trước. Nguyên nhân ước tháng 5/2017 thực hiện vốn đầu tư tăng là do: Chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; triển khai nhanh việc lập hồ sơ, thủ tục các dự án mới đã bố trí vốn bổ sung; thực hiện chiến dịch giao thông nông thôn và thủy lợi mùa khô năm 2017 đạt kết quả cao.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 7.206.100 triệu đồng, bằng 108,87% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 44,65% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 592.070 triệu đồng, bằng 67,63% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 46,63% so với kế hoạch năm.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 506.415 triệu đồng, bằng 115,43% so với cùng kỳ năm trước và đạt 48,23% so với kế hoạch năm.            

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 6.107.615 triệu đồng, bằng 116,52% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 44,19% so với kế hoạch năm.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2017 (lần 1), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 8.771.290 triệu đồng, so với cùng kỳ năm tr­ước (7.926.775 triệu đồng) bằng 110,65% và đạt 54,35% so với kế hoạch năm hiện tại phân bổ (16.139.673 triệu đồng). Trong đó vốn ngân sách nhà nước thực hiện được 730.600 triệu đồng, bằng 69,57% so với cùng kỳ năm trước và đạt 57,54% so với kế hoạch điều chỉnh hiện tại (1.269.673 triệu đồng), chiếm tỷ trọng 8,33% vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ

Ước thực hiện tháng 5 năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.695.171 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 94,82% và so với cùng kỳ năm trước bằng 111,18%.

Sau kỳ nghỉ lễ 04 ngày thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh kém sôi động, giá một số hàng hóa tiếp tục giảm như: Giá xăng, gas. Đặc biệt là giá thực phẩm tươi sống như: Rau xanh, thịt heo giảm mạnh... đã làm cho thị trường hàng hóa trong tháng 5 trở nên trầm lắng. Tuy các chương trình kích thích tiêu dùng luôn được quan tâm và thực hiện rộng khắp như: Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhưng do lượng hàng hóa và mẫu mã chưa đa dạng, chưa đáp ứng được thị hiếu của người dân nên các chương trình này hoạt động hiệu quả không cao. Trong tháng, đã tổ chức 2 hội chợ Công Thương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Vị Thủy và Thành phố Vị Thanh, nhưng nhìn chung sức hút người tiêu dùng chưa cao. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng giảm so với tháng trước.

Các ngành dịch vụ ước tháng 5 có xu hướng giảm, trong đó ngành dịch vụ tiêu dùng giảm 10,96%, nguyên nhân là do doanh thu nhóm ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong tháng giảm mạnh vì nhóm dịch vụ này có doanh thu chiếm tỷ trọng cao (chiếm 70,54%) nên khi có sự biến động giảm thì sẽ kéo theo ngành dịch vụ của tỉnh giảm. Các nhóm ngành dịch vụ còn lại hoạt động ổn định tuy nhiên không thể kéo ngành dịch vụ trong tháng tăng vì tỷ trọng doanh thu thấp. Đối với ngành lưu trú, ăn uống giảm 3,9% do nhu cầu trong dân giảm,thời điểm này cũng sắp bước vào nghỉ hè, mưa nhiều gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước giảm so với tháng trước.

Ước thực hiện 5 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 13.755.805 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,52% và so với kế hoạch năm đạt 42,79%

Dự tính 6 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 16.350.979 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,79% và so với kế hoạch năm đạt 50,86%. Chia ra:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện được 11.911.384 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 105,01% và so kế hoạch năm đạt 51,11%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) ước thực hiện được 1.552.966 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 105,42% và so kế hoạch năm đạt 49,26%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước thực hiện được 2.886.629 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 103,62% và so với kế hoạch năm đạt 50,71%.

Với số liệu trên cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều khả quan, tuy tốc độ tăng không cao nhưng có đà phát triển ổn định, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, cần chú trọng đầu tư cơ sở, hạ tầng để phát triển nhóm dịch vụ vui chơi, giải trí của tỉnh nhà, nhất là ở Thành phố Vị Thanh, trên cơ sở đó đề ra chiến lượt và định hướng phát triển thương mại - dịch vụ nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 5 năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 66,599 triệu USD, so với tháng trước bằng 70,13 % và so với cùng kỳ năm trước bằng 99,85 %. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 42,066 triệu USD so với tháng trước bằng 86,50 % và so với cùng kỳ năm trước bằng 117,14 %.

Nguyên nhân ước giá trị xuất hàng hóa trực tiếp giảm là do các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ và các nước EU đã và đang thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đối với các sản phẩm thủy sản chế biến có nguồn gốc xuất xứ từ việt nam nhập khẩu vào thị trường các nước này ngày càng gắt rao. Bên cạnh đó, một thị trường tiềm năng khác là Austraylia cũng đang thực hiện lệnh cấm nhập khẩu đối với sản phẩm Tôm chế biến các loại của các Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Do đó, trong thời gian tới các Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ký hợp đồng cũng như xuất khẩu hàng đi. Vì vậy, giá trị xuất khẩu có thể sẽ giảm.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 24,533 triệu USD so với tháng trước bằng 60,44 % và so với cùng kỳ năm trước bằng 79,68 %.

Ước thực hiện 5 tháng năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 348,185 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 118,51 % và so với kế hoạch năm đạt 49,88 %. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 209,467 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 129,18 % và so với kế hoạch năm đạt 42,06 %.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 111,544 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,88 % và so với kế hoạch năm đạt 92,95 %.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,212 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,90 % và so với kế hoạch năm đạt 21,41 %.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 23,962 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,64 % và so với kế hoạch năm đạt 36,86 %.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 418,751 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 119,42 % và so với kế hoạch năm đạt 59,99 %. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 252,944 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 125,60 % và so với kế hoạch năm đạt 50,79 %.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 133,387 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 112,57 % và vượt 11,16 % so với kế hoạch năm. Nguyên nhân là do trên địa bàn huyện Châu Thành có nhà máy giấy với công suất lớn vừa mới đi vào hoạt động. Doanh nghiệp này gia tăng nhập khẩu nguyên liệu và một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Vì vậy, giá trị nhập khẩu tăng.

- Uỷ thác xuất khẩu ước thực hiện được 3,988 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,89 % và so với kế hoạch năm đạt 26,59 %.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước thực hiện được 28,432 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,76 % và so với kế hoạch năm đạt 43,74 %.

Trong thời gian tới, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn từ việc thanh tra của cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF). Các Doanh nghiệp cần liên kết với các ngành chức năng để cùng nhau tháo gỡ, mặt khác cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp với diễn biến phức tạp của thị trường, tìm kiếm những thị trường tiềm năng, dễ tính nhưng có mức tiêu thụ lớn nhằm tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định, từ đó giảm một phần áp lực cũng như rủi ro trong quá trình kinh doanh chế biến xuất khẩu, đồng thời có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm và ký kết những hợp đồng mới khác, đảm bảo cho doanh thu và giá trị xuất khẩu từng tháng được ổn định, góp phần gia tăng đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất khẩu chung .

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 5 năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 789.553 tấn hàng hóa các loại (19.745.988 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 98,60% (98,42%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,61% (107,02%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 156.657 tấn (1.800.573 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 95,93% (95,79%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,79% (110,69%).

 - Đường sông thực hiện được 632.896 tấn (17.945.415 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 99,28% (98,69%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 106,82% (106,67%).

Ước thực hiện 5 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 3.987.038 tấn (102.193.688 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 105,07% (107,53%). Chia ra:

- Đường bộ ước thực hiện được 798.984 tấn (9.629.122 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,54% (115,74%).

- Đường sông ước thực hiện được 3.188.054 tấn (92.564.566 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,21% (106,74%).

Ước thực hiện 6 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 4.777.798 tấn (122.164.170 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 105,16% (107,40%). Chia ra:

- Đường bộ ước thực hiện được 956.479 tấn (11.445.518 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 104,92% (115,21%).

- Đường sông ước thực hiện được 3.821.319 tấn (110.718.652 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 105,22% (106,65%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

Ước thực hiện tháng 5 năm 2017 toàn tỉnh thực hiện được 9.084.591 lượt hành khách (52.920.261 HK.km), so với tháng trước bằng 97,42% (99,36%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,26% (106,05%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 7.810.319 lượt hành khách (41.911.527 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 97,15% (99,42%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,43% (105,41%).

 - Đường sông vận chuyển được 1.274.272 lượt hành khách (11.008.734 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 99,13% (99,16%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,62% (108,55%).

Ước thực hiện 5 tháng năm 2017 toàn tỉnh thực hiện được 46.445.392 lượt hành khách (268.165.812 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,02% (105,53%). Chia ra:

 - Đường bộ vận chuyển được 40.060.060 lượt hành khách (212.931.311 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,34% (105,13%).

- Đường sông vận chuyển được 6.385.332 lượt hành khách (55.234.501 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 107,51% (107,11%).

Ước thực hiện 6 tháng năm 2017, toàn tỉnh vận chuyển được 55.539.157 hành khách (321.104.795 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 103,35% (105,70%). Chia ra:

- Đường bộ ước thực hiện được 47.878.731 hành khách (254.857.524 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 102,65% (105,24%).

- Đường sông ước thực hiện được 7.660.426 hành khách (66.247.271 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 107,94% (107,50%).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5 năm 2017, ước được 427.103 triệu đồng, luỹ kế được 4.033.556 triệu đồng, đạt 76,75% dự toán Trung ương giao, đạt 76,04% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 220.000 triệu đồng, luỹ kế được 1.160.584 triệu đồng, đạt 41,9% dự toán Trung ương và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 năm 2017, ước được 468.097 triệu đồng, luỹ kế được 2.274.051 triệu đồng, đạt 46,99% dự toán Trung ương giao, đạt 46,52% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, Chi xây dựng cơ bản được 186.788 triệu đồng, luỹ kế được 832.033 triệu đồng, đạt 57,34% dự toán Trung ương giao, đạt 61,82% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 30/4/2017, huy động vốn trên địa bàn được 8.894 tỷ đồng, tăng 4,99% so với cuối năm 2016. Ước đến ngày 31/5/2017, huy động vốn trên địa bàn được 8.945 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cuối năm 2016.

Cho vay trên địa bàn đến ngày 30/4/2017 được 19.062 tỷ đồng, tăng 6,92% so với cuối năm 2016. Ước đến 31/5/2017, tổng dư nợ được 19.212 tỷ đồng, tăng 7,76% so với cuối năm 2016. Nợ xấu đến ngày 30/4/2017 là 598 tỷ đồng chiếm, 3,14% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 31/5/2017, nợ xấu ở mức 556 tỷ đồng.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

 Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thẩm định và thống nhất 24 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rol của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; cấp 01 giấy phép kinh doanh karaoke và đồng ý cho 04 lượt tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Toàn ngành thực hiện 2.910 m2 pa-nô, 138 băng rol, treo và tháo gỡ 4.050 cờ các loại, trang trí 02 sân khấu, 67 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành. Thực hiện hơn 22 mẫu maket, pano. Thay mới nội dung tuyên truyền trên 03 cổng chào tạm và 02 cổng chào cố định (Trầu Hôi và Cái Tắc). Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 93 buổi, thu hút 45.900 lượt người xem.

Hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: Có 76/76 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp cơ sở. Theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 8/11/2016 của UBND tỉnh, Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố lần thứ VIII năm 2017 diễn ra từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017.

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thẩm định và cấp 01 biển hiệu cho cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch) và cấp 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Tháng 5/2017, tổng lượt khách đến tỉnh Hậu Giang là 31.332 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 940 lượt, khách nội địa 30.392 lượt, doanh thu đạt 11.449 triệu đồng.

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang biểu diễn phục vụ kỷ niệm 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang, kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)… được 10 buổi, thu hút hơn 6.000 lượt người xem.

Tham gia các hoạt động trong Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang năm 2017 (từ ngày 19 - 21/4), bao gồm: Triển lãm gần 1.000 quyển sách, tổ chức các trò chơi trí tuệ, vui nhộn về sách, vận động quyên góp sách: 318 bản/130 tên, trị giá: 16.673.500đ, báo tạp chí: 78 bản/ 40 tên, trị giá: 435.800đ (chưa kể phần vận động của BTC).

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc: Triển lãm 600 quyển sách về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử - chính trị - kinh tế - văn hóa Hậu Giang và sách về lực lượng vũ trang Việt Nam; với Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang tổ chức Ngày hội sách với chủ đề “Thư viện - nơi hội tụ tri thức”, trong đó Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm 300 quyển sách về Biển đảo Việt Nam và sách mới. Tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, gồm có các nội dung: Triển lãm 550 quyển sách chuyên đề, xếp sách nghệ thuật, gameshow, bốc thăm may mắn,…

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh Hậu Giang, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra 04 cuộc với 15 cơ sở, trong đó: 02 cơ sở karaoke, 05 cơ sở kinh doanh bản ghi âm, ghi hình và 08 cơ sở game bắn cá. Qua kiểm tra phát hiện 02 cơ sở game bắn cá vi phạm không đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đoàn nhắc nhở 01 cơ sở và xử phạt 01 cơ sở với số tiền là 2.500.000 đồng.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 5 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, tập trung ở đường bộ. So với tháng trước tăng 04 vụ và tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tổng số 09 người chết, so với tháng trước tăng 03 người và tăng 07 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số có 06 người bị thương, so với tháng trước tăng 01 người và so với cùng kỳ năm trước tăng 05 người.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông (tập trung ở đường bộ), làm chết 32 người và bị thương 16 người. So  với cùng kỳ năm trước, tăng 11 vụ (đường bộ tăng 13 vụ, đường sông giảm 02 vụ), số người chết tăng 04 người (đường bộ tăng 06 người, đường sông giảm 02 người), số người bị thương tăng 07 người (chỉ tập trung ở đường bộ)./.