Tháng 2
08:03 26/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018

  1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:

- Vụ lúa đông xuân, toàn tỉnh đã xuống giống được 77.917 ha, bằng 100,28% so với kế hoạch, tăng 0,07% (bằng 53,8 ha) so với cùng kỳ. Diện tích lúa đông xuân sớm thu hoạch được 595,7 ha, năng suất ước được 62,7 tạ/ha, tập trung chủ yếu là huyện Phụng Hiệp và Thị xã Ngã Bảy.

- Mía niên vụ 2018: Toàn tỉnh đã xuống giống được 9.239 ha tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Thành phố Vị Thanh và Thị xã Ngã Bảy. Các giống mía chủ yếu là giống mía ngắn ngày như ROC 16, K85-92, ROC 22, R570,…

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh được 610,7 ha, so cùng kỳ năm trước tăng 3,09% (bằng 18,3 ha).

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng cây rau được 3.678 ha, so với năm trước giảm 4,41% (bằng 169,5 ha).

Tình hình sâu bệnh: Hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sinh vật gây hại và có biện pháp xử lý kịp thời như rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa đông xuân.

Chăn nuôi:

Ước tính tháng 02, số đầu con gia súc, gia cầm cụ thể như sau:

- Đàn lợn thịt (heo thịt): Có 126.953 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,23% (bằng 3.973 con).

- Đàn gia cầm: Có 3.967 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,63% (bằng 139 ngàn con).

Tình hình dịch bệnh: Từ đầu năm đến nay, các dịch bệnh trên gia súc gia cầm chưa xảy ra trong địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thủy sản:

- Về diện tích: Trong tháng 02 năm 2018, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước tính được 64,9 ha, tăng 1,34% (bằng 0,86 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Về sản lượng: Tổng sản lượng thủy sản tháng 02 toàn tỉnh ước tính được 4.664 tấn, tăng 1,42% (bằng 65,5 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 4.403 tấn, tăng 1,69% (bằng 73,04 tấn).

+ Sản lượng thủy sản khai thác được 261 tấn, giảm 2,81% (bằng 7,55 tấn).

Nhìn chung, trong tháng 02 năm 2018, ngành nông nghiệp tập trung vào công tác xuống giống dứt điểm, phòng chống rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa đông xuân. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch trên gia súc, gia cầm.

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

- Tháng 02 năm 2018, chỉ số IIP tăng 26,36% so với cùng kỳ năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,77%. Trong đó, ngành sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 316,6%, ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 173,64%. Đó là 2 ngành công nghiệp có chỉ số phát triển cao nhất trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 18,66%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,26%

- So với 02 tháng đầu năm 2017, chỉ số IIP tăng 36,38%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 37,46%, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 16,35%.

Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 02 năm 2018:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 1.646.296 triệu đồng, giảm 15,49% so với tháng trước và tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 2.220.126 triệu đồng, giảm 16,18% so với tháng trước và tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 rơi vào giữa tháng 02 dương lịch. Vì vậy, các doanh nghiệp nghỉ trên 07 ngày cho người lao động được vui xuân, đón Tết nên đã làm giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 02 tháng năm 2018:

- Tính theo giá so sánh 2010, được 3.594.458 triệu đồng, tăng 18,82% so với cùng kỳ năm trước.

- Tính theo giá thực tế, được 4.868.725 triệu đồng, tăng 20,45% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong những tháng gần đây như: Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam; Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Runlong-Hậu Giang; Công ty TNHH MTV dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế Hậu Giang; Công ty TNHH MTV nước AquaOne Hậu Giang; Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang… các doanh nghiệp này những tháng đầu năm 2017 hoạt động chưa ổn định, nên giá trị sản xuất công nghiệp chưa cao, những tháng cuối năm 2017 các doanh nghiệp này đã hoạt động ổn định cho đến thời điểm hiện nay nên đã làm tăng đột biến giá trị sản xuất các ngành này nói riêng và giá trị của toàn tỉnh nói chung.

Nhìn chung, những tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh và tương đối ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn còn một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá, nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ,... Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2018, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 13 tháng 02 năm 2018, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018 là 17.278.935 triệu đồng, (theo quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017, quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước địa phương và ngân sách nhà nước Trung ương năm 2018), bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 1.868.935 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

       - Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.210.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 14.200.000 triệu đồng.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 02 năm 2018 là 1.339.070 triệu đồng, bằng 97,80% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97,59% so với tháng trước. Nguyên nhân vốn ngân sách giảm so với tháng trước là do: Các đơn vị tập trung thanh, quyết toán khối lượng đã thực hiện để giải ngân vốn năm 2017, đồng thời lập kế hoạch thủ tục vốn cho các công trình năm 2018. Đặc biệt, trong tháng này hầu hết các Doanh nghiệp đều ngưng hoạt động trên dưới 7 ngày để đón Tết Mậu Tuất 2018 nên làm cho Vốn đầu tư phát triển không tăng cao.

Ước tính 02 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 2.711.170 triệu đồng, bằng 103,04% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 15,69% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 301.070 triệu đồng, bằng 152,02% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 16,11% so với kế hoạch năm.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 144.020 triệu đồng, bằng 86,36% so với cùng kỳ năm trước và đạt 11,90% so với kế hoạch năm.              

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 2.266.080 triệu đồng, bằng 99,98% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 15,96% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại và dịch vụ

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Năm nay, Tết Nguyên đán Mậu Tuất rơi vào giữa tháng 02 năm 2018, từ cuối tháng 01 các cơ sở kinh doanh phục vụ hàng Tết đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo nhu cầu cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Công tác sắp xếp tổ chức chợ Hoa và Hội chợ xuân cũng được các ngành chức năng chuẩn bị từ trước để tạo điều kiện thuận lợi cho người mua và bán trong dịp Tết sắp đến. Bên cạnh đó, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay trên địa bàn tỉnh dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo về chất lượng, giá cả nhờ có các hệ thống bán lẻ uy tín luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng, kích thích tiêu dùng của người dân nội tỉnh và một phần khá lớn khách hàng từ các vùng giáp ranh lân cận trong dịp Tết như: Siêu thị Co.opMart, trung tâm điện máy Chợ Lớn, trung tâm điện máy Nguyễn Kim, siêu thị VinPro...

Ước thực hiện tháng 02 năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 3.185.729 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 105,45% và so với cùng kỳ năm trước bằng 113,35%. Chia ra:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 2.400.243 triệu đồng, so với tháng trước bằng 106,42% và so với cùng kỳ năm trước bằng 116,08%.

- Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 263.798 triệu đồng, so với tháng trước bằng 102,50% và so với cùng kỳ năm trước bằng 98,76%.

- Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 521.688 triệu đồng, so với tháng trước bằng 102,66% và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,67%.

Bước qua tháng 02, thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động với lượng hàng dồi dào, đa dạng về chủng loại, nhiều mẫu mã để lựa chọn được bày bán khắp các chợ trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Các nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn như: Lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình, hàng may mặc,… Ngoài ra, để kính thích tiêu dùng và tạo không khí vui tươi cho người dân đón Tết thì các Hội chợ thương mại, Hội chợ xuân và chợ Hoa được tổ chức hầu hết trên địa bàn trung tâm của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Vì vậy, ngành thương mại trong tháng tăng khá cao so với tháng trước.

Đối với các ngành lưu trú, ăn uống có mức tăng thấp hơn, do đây là tháng Tết nên phần đông các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động ít vào ngày nghỉ Tết, người dân chủ yếu là họp mặt bạn bè, gia đình tại nhà. Còn đối với ngành dịch vụ khác thì hầu hết các nhóm ngành đều tăng so với tháng trước, tuy nhiên mức tăng cũng không đáng kể (nhóm hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 4,34%, nhóm y tế tăng 5,77%, nhóm vui chơi, giải trí tăng 3,16%,…). Nhìn chung, trong những ngày giáp Tết và trong Tết nhu cầu vui chơi của người dân là rất lớn, nhưng cơ sở vật chất và địa điểm phục vụ còn rất khiêm tốn nên doanh thu đối với ngành dịch vụ là chưa cao.

Ước thực hiện 02 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 6.206.785 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,02%.

Do được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên nhìn chung hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ Tết đã được chuẩn bị chu đáo, công tác bình ổn giá cũng được thực hiện tốt. Cùng với việc đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, thì việc đảm bảo ổn định, trật tự địa điểm kinh doanh, mua bán cho các tiểu thương bán hàng phục vụ Tết được sắp xếp thuận tiện cho người bán cũng như người mua. Đặc biệt việc kiểm tra an toàn vệ sinh đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống luôn được cơ quan chức năng quan tâm và thực hiện nghiêm túc tạo không khí an toàn, vui tươi cho người dân đón Tết.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Ước thực hiện tháng 02 năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 63,667 triệu USD, so với tháng trước bằng 86,48% và so với cùng kỳ bằng 124,68%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 40,641 triệu USD so với tháng trước bằng 93,84% và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,92%.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 23,026 triệu USD so với tháng trước bằng 75,96% và so với cùng kỳ bằng 198,89%.

Nguyên nhân ước giá trị xuất, nhập khẩu trực tiếp giảm so với tháng trước là do tháng 02 các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động khoảng 10 ngày để đón Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018. Do dó, chu kỳ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không được thường xuyên liên tục, có số ngày hoạt động ngắn hơn so với tháng trước. Mặt khác, để tránh tồn đọng hàng tồn kho nhiều trước dịp nghỉ Tết nên trong tháng 02 các doanh nghiệp chỉ thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đã được đặt sẵn trước đó, tạm thời không tăng qui mô sản lượng sản xuất như các tháng trước. Vì vậy, giá trị xuất khẩu trong tháng 02 dự đoán có thể giảm.

Ước thực hiện 02 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 148,112 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 146,58% và so với kế hoạch năm đạt 13,97%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 83,950 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 118,57% và so với kế hoạch năm đạt 11,72%

- Nhập khẩu ước thực hiện được 53,339 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 275,74% và so với kế hoạch năm đạt 19,76%

- Uỷ thác xuất khẩu, ước thực hiện được 172 ngàn USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 33,01% và so với kế hoạch năm đạt 4,30%. Nguyên nhân giá trị xuất ủy thác giảm nhiều so với cùng kỳ là do Doanh nghiệp Taydoshin hoạt động trên địa bàn huyện Châu Thành đã chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh về An Giang. Hiện nay trên địa bàn chỉ có duy nhất doanh nghiệp thủy sản Cafatex còn ủy thác. Vì vậy, giá trị ủy thác giảm.

- Dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, ước thực hiện được 10,651 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 102,67% và so với kế hoạch năm đạt 15,22%.

Trong năm 2017, xuất khẩu mặt hàng thủy sản đã đạt kỷ lục và có những thắng lợi lớn. Do dó, trong năm 2018 để tiếp tục giữ vững thành tích và đạt được mục tiêu đề ra thì các ngành chức năng và đặc biệt là các nhà xuất khẩu cần có nhiều hơn những biện pháp cụ thể để mở rộng quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại đầu tư về cơ sơ vật chất cũng như thiết bị công nghệ để tăng công suất chế biến. Bên cạnh đó, cần tăng cường các hình thức quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm đa dạng trên các kênh thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông cho các sản phẩm có thế mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

     Mặt khác, cần tăng cường tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế đã mắc phải trong năm 2017 về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các hàng rào kỹ thuật do các nước nhập khẩu đặt ra... Để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm tiến tới dỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm được xuất đi dễ dàng sang thị trường các nước có mức tiêu thụ lớn và cả những thị trường tiềm năng, từ đó đóng góp tích cực vào giá trị xuất khẩu chung của toàn tỉnh.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Nhìn chung, năm nay lượng hàng hóa lưu thông vẫn được đảm bảo trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Nhiều tuyến đường được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo sửa chửa, tu bổ hoàn thiện làn đường, kẻ vạch tim, treo biển báo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa được lưu thông thông suốt đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong việc di chuyển đi lại của người dân trong dịp Tết. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng chở quá tải qui định, trong dịp Tết này các cấp quản lý và các ngành hữu quan cũng đã chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các cơ sở hoạt động vận tải thủy bộ về phương tiện, các trang thiết bị đảm bảo an toàn, đồng thời nhắc nhở nghiêm cấm các trường hợp chở quá tải số ghế theo qui định và thừa cơ tăng giá vé bán trong dịp Tết.

Vận chuyển, luân chuyển hàng hóa:

Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh vận chuyển được 1.095.838 tấn (49.445.765 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 102,90% (101,04%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 133,43% (201,15%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 445.091 tấn (29.059.060 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 102,76% (100,54%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 242,56% (455,02%).

- Đường sông thực hiện được 650.747 tấn (20.386.705 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 102,99% (101,75%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,03% (112,05%).

Ước thực hiện 02 tháng năm 2018, toàn tỉnh vận chuyển được 2.160.806 tấn hàng hoá các loại (98.384.592 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 130,63% (192,17%). Chia ra:

- Đường bộ thực hiện được 878.208 tấn (57.960.990 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 235,02% (447,87%).

- Đường sông thực hiện được 1.282.598 tấn (40.423.602 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 100,16% (105,66%).

Vận chuyển, luân chuyển hành khách:

Ước thực hiện tháng 02, toàn tỉnh vận chuyển được 9.732.429 lượt hành khách (58.098.460 Hk.km), so với tháng trước bằng 102,34% (106,94%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,51% (109,94%). Chia ra:

- Đường bộ, vận chuyển được 8.190.912 lượt hành khách (45.441.749 Hk.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,36% (107,95%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,75% (108,26%).

- Đường sông, vận chuyển được 1.541.517 lượt hành khách (12.656.711 Hk.km), so với thực hiện tháng trước bằng 107,87% (103,45%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 123,06% (116,43%).

Ước thực hiện 02 tháng năm 2018, toàn tỉnh vận chuyển được 19.242.738 lượt hành khách (112.428.076 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,77% (103,37%). Chia ra:

- Đường bộ vận chuyển được 16.727.119 lượt hành khách (87.536.196 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 100,58% (100,93%).

- Đường sông, vận chuyển được 2.970.619 lượt hành khách (24.891.880 Hk.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 116,73% (112,99 ).

  1. 5. Tài chính - tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 năm 2018 được 715.661 triệu đồng, lũy kế được 2.666.963 triệu đồng, đạt 41,45% dự toán Trung ương giao, đạt 41,45% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Nếu loại trừ tồn quỹ ngân sách năm 2017 mang sang được 1.396.128 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của tháng 02 được 1.270.835 triệu đồng, đạt 19,75% dự toán Trung ương giao, đạt 19,75% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Trong đó, thu nội địa được 246.000 triệu đồng, lũy kế được 492.974 triệu đồng, đạt 18,02% dự toán Trung ương giao và dự toán Hội đồng nhân dân giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 năm 2018 được 797.270 triệu đồng, lũy kế được 1.157.679 triệu đồng, đạt 19,32% dự toán Trung ương giao, đạt 19,40%  dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 289.945 triệu đồng, lũy kế được 406.066 triệu đồng, đạt 17,08% dự toán Trung ương giao, đạt 17,28% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31/01/2018, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 10.452 tỷ đồng, giảm 1,44%  so với cuối năm 2017. Vốn huy động đáp ứng được 51,61% cho hoạt động tín dụng. Ước đến ngày 28/02/2018, huy động vốn toàn địa bàn được 10.583 tỷ đồng, tăng trưởng 1,25% so với cuối tháng 01 năm 2018.

Đến ngày 31/01/2018, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh được 20.250 tỷ đồng, tăng trưởng 0,61% so với so với cuối năm 2017. Ước thực hiện đến ngày 28/02/2018, tổng dư nợ toàn địa bàn được 20.316 tỷ đồng, tăng trưởng 0,33%  so với cuối tháng 01 năm  2018.

Nợ xấu toàn tỉnh đến ngày 31/01/2018 là 535 tỷ đồng, chiếm 2,64% trên tổng dư nợ, ước đến ngày 28/02/2018, nợ xấu toàn địa bàn vẩn được kiểm soát ở mức nhỏ hơn 3% trên tổng dư nợ.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội và an toàn giao thông:

6.1. Văn hóa - xã hội:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phối hợp với Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đoàn đi chúc thọ, mừng thọ 680 cụ tròn 90 tuổi và 49 cụ tròn 100 tuổi với số tiền 360 triệu đồng. Phối hợp với ban đại diện Người cao tuổi tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ 9.277 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với số tiền trên 1.855 triệu đồng.

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập Đoàn đến thăm và tặng 300 phần quà cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng đang nằm điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh với số tiền 150.000.000 đồng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 08 Đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng 1.880 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với số tiền 940.000.000 đồng.

Trong tháng, tư vấn việc làm cho 1.463 lao động; có 276 lao động đăng ký tìm việc làm; giới thiệu việc làm cho 139 lao động. Giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.499/15.000 lao động, đạt 13,98% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 06 người. Ban hành Quyết định hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho 483 người lao động với số tiền trên 6.713,318 triệu đồng.

Toàn ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện được 1.840 m2 panô các loại, 55 băng rol, treo và tháo gỡ 3.100 cờ các loại, 100 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành.

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 120 buổi, thu hút 58.300 lượt người xem.

Tổ chức cuộc thi Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hậu Giang năm 2018. Kết quả: 01 giải Nhất thuộc về thị xã Long Mỹ, 02 giải Nhì thuộc về huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ, 02 giải Ba thuộc về huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh, 03 giải Khuyến khích thuộc về huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành. Ngoài ra BTC còn trao: 7 giải sáng tác - dàn dựng - ban nhạc, 14 giải tiết mục xuất sắc, 4 giải thể loại Sân Khấu, 8 giải diễn viên xuất sắc trong Hội thi

Trong tháng 02, hệ thống thư viện tỉnh và huyện đã phục vụ 68.840 lượt người với 139.180 lượt sách báo, truy cập máy tính; Thư viện tỉnh và huyện cấp mới 123 thẻ bạn đọc. Luân chuyển sách cho cơ sở: 19 lần với 18.300 bản sách.

Hệ thống các di tích toàn tỉnh phục vụ 9.540 lượt khách (trong đó có 22 đoàn khách) tham quan tại các khu di tích: Chiến thắng Chương Thiện (TP. Vị Thanh); Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Chiến thắng Tầm Vu; Đền thờ Bác Hồ; Chiến thắng Chương Thiện tại Long Mỹ; Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu... Toàn tỉnh đón 37.550 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 1.550 lượt khách, khách nội địa 36.000 lượt khách. Tổng doanh thu được 13.200 triệu đồng.

6.2. Tình hình an toàn giao thông:

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 02 năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, chủ yếu tập trung ở đường bộ. So với tháng trước giảm 02 vụ và tăng 07 vụ so với cùng kỳ năm trước. Với số vụ trên đã làm chết 10 người, so với tháng trước giảm 04 người và tăng 05 người so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, có 08 người bị thương, so với tháng trước giảm 01 người và tăng 07 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong 02 tháng năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, chủ yếu tập trung ở đường bộ, làm chết 24 người và bị thương 17 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 19 vụ, số người chết tăng 15 người, số người bị thương tăng 14 người./.