Tháng 8
08:07 26/10/2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

chính thức tháng 7, ước tháng 8 và 8 tháng năm 2018

  1. Sản xuất nông nghiệp

Lúa hè thu đã xuống giống dứt điểm được 77.075 ha, đạt 103,58% so với kế hoạch tỉnh và bằng 100,11% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lúa hè thu đã thu hoạch được 65.015 ha, năng suất thu hoạch ước được 59,59 tạ/ha. Sản lượng lúa hè thu năm nay ước được 459.290 tấn, giảm 0,85% (bằng 3.925 tấn) so với sản lượng lúa hè thu năm trước. Sản lượng lúa hè thu giảm chủ yếu là do năng suất đầu vụ thu hoạch một số diện tích lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh rầy nâu phá hại chưa được phòng ngừa kịp thời.

Lúa thu đông, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã xuống giống được 42.079 ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đến làm đòng và tiếp tục xuống giống. Tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ và Thành phố Vị Thanh.

Diện tích gieo trồng ngô, toàn tỉnh ước đã xuống giống được 2.055 ha, so cùng kỳ năm trước giảm 11,23% (bằng 260 ha). Do thời tiết mưa nhiều, nông dân xuống giống trễ hơn so cùng kỳ năm trước.

Cây mía niên vụ 2018, đã xuống giống được 10.582 ha, giảm 3,1% (bằng 339 ha) so với cùng kỳ. Mía trồng tập trung ở huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, Thành phố Vị Thanh và Thị xã Ngã Bảy, hiện đang bắt đầu cho thu hoạch đầu vụ. 

Tình hình dịch bệnh đang được ngăn chặn kịp thời. Bà con nông dân đang tích cực chú ý phòng ngừa và điều trị kịp thời các đối tượng gây hại lúa thu đông như: Ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá, bạc lá và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

Từ đầu năm đến nay, các dịch bệnh trên gia súc gia cầm chưa xảy ra trong địa bàn tỉnh. Ngành thú y tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và dịch cúm trên gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì vậy, số lượng gia súc và gia cầm tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 8 đàn lợn (heo) có 143.175 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,49% (bằng 4.824 con). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 8 tháng đầu năm được 15.419 tấn, tăng 2,37% (bằng 357 tấn). Đàn gia cầm có 3.362 ngàn con, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,65% (bằng 54 ngàn con). Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 8 tháng đầu năm được 5.868 tấn, tăng 1,86% ( bằng 107 tấn).

Trong 8 tháng đầu năm 2018, diện tích nuôi trồng ước tính được 3.025 ha, giảm 0,1% (bằng 3,1 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước được 44.601 tấn, tăng 1,33% (bằng 584 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng được 42.393 tấn, tăng 1,49% (bằng 621 tấn).

  1. 2. Tình hình sản xuất công nghiệp

Việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ giúp hàng hóa Hậu Giang xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như: Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico… cũng như thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang có nhu cầu phát triển, đây sẽ là cơ hội để Hậu Giang tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng góp phần cho ngành công nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.

Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010, thực hiện tháng 7 được 2.219.617 triệu đồng, tăng 17,27% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế, thực hiện tháng 7 được 3.012.715 triệu đồng, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 99,01% trong tổng giá trị toàn ngành và phát triển bền vững trong thời gian vừa qua là do các nhà máy chế biến chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt, tỉnh đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông - thuỷ sản có lợi thế cạnh tranh và sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, có khả năng xuất khẩu và giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội. Vì vậy, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 8 tính theo giá so sánh 2010 được 2.297.518 triệu đồng, tăng 3,51% so với tháng trước và tăng 14,75% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá thực tế được 3.122.170 triệu đồng, tăng 3,63% so với tháng trước và tăng 18,82% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ngành chế biến thủy sản xuất khẩu cũng đã tạo dựng được thương hiệu trong và ngoài nước, thị trường tiêu thụ của ngành này luôn ổn định nên các doanh nghiệp chế biến thủy sản nhận được nhiều đơn đặt hàng từ thị trường Mỹ, EU và Nhật… Cụ thể Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đang gặp thuận lợi trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nên sản lượng tháng này tăng 5,02% so với tháng trước và tăng 28,29% so với cùng kỳ. Vì vậy, ước giá trị sản xuất ngành này nói riêng và giá trị sản xuất toàn tỉnh nói chung tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ước thực hiện 8 tháng tính theo giá so sánh 2010 được 16.021.016 triệu đồng, tăng 13,94% so với cùng kỳ năm trước và đạt 68,61% so với kế hoạch năm. Tính theo giá thực tế được 21.953.740 triệu đồng, tăng 16,24% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72,34% so với kế hoạch năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp và hơn 4.644 cơ sở cá thể hoạt động sản xuất công nghiệp, những ngành chiếm tỷ trong lớn và có tốc độ tăng cao so với mức tăng chung của tỉnh như: sản xuất đồ uống (chiếm tỷ trọng 2,57% và tăng 63,59% so với cùng kỳ); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (chiếm tỷ trọng 9,10% và tăng 20,20% so với cùng kỳ); sản xuất giấy và các sản phẩm bằng giấy (chiếm tỷ trọng 14,30% và tăng 67,97% so với cùng kỳ); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (chiếm tỷ trọng 8,72% và tăng 59,61% so với cùng kỳ)… Nguyên nhân là do các doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn, sau thời gian đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động ổn định như: Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam; công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang; công ty TNHH MTV bê tông HAMACO Hậu Giang; công ty Cổ Phần dầu khí Bình Minh; công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Hậu Giang… nên đã làm tăng đột biến các ngành này so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tăng một phần là do các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, đầu tư mở rộng nhà máy tăng sản lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường như: Công ty TNHH Lạc Tỷ II (sản lượng tăng trên 50,10% so với cùng kỳ); công ty TNHH Masan HG (sản lượng tăng trên 161,59% so với cùng kỳ)… các doanh nghiệp trên đã đóng góp trên 6.773,8 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm vào giá trị sản xuất của toàn tỉnh nói chung.

Tháng 8 năm 2018, chỉ số IIP tăng 15,08% so với cùng kỳ năm trước là do: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,34%. Trong đó, ngành sản xuất đồ uống tăng 119,53%, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 51,13%. Đó là 2 ngành công nghiệp có chỉ số phát triển cao nhất trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,51%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,62%.

So với 8 tháng đầu năm 2017, chỉ số IIP 8 tháng đầu năm 2018 tăng 16,69%, cụ thể: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,04%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,41%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,98%. Trong đó, ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,25%.

Nhìn chung, 8 tháng năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối đồng đều và ổn định. Tuy nhiên, dù đã có sự tăng trưởng, nhưng vẫn có một số ngành nghề phát triển chưa bền vững do bị tác động về giá, thị trường xuất khẩu và một số yếu tố khác như: Điện, xăng dầu,... Do vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2018, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này cần nỗ lực hơn nữa để triển khai nhiều giải pháp mang tính phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư sớm đi vào hoạt động như; Công ty TNHH Masan HG; công ty TNHH Number One Hậu Giang… đúng theo kế hoạch của doanh nghiệp đã đề ra, để giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong những tháng cuối năm và phát triển ổn định trong những năm tới.

  1. 3. Vốn đầu tư

Tính đến ngày 16 tháng 8, kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018 là 17.475.476 triệu đồng, bao gồm các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước: 2.065.476 triệu đồng.

- Vốn vay Ngân hàng phát triển: Chưa phân bổ.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước và Trung ương đầu tư trên địa bàn: 1.210.000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 14.200.000 triệu đồng.

Vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 7 là 1.520.590 triệu đồng, bằng 95,77% so với tháng trước và bằng 106,73% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 148.250 triệu đồng, bằng 79,59% so với tháng tr­ước và bằng 97,20% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 89.660 triệu đồng, bằng 80,79% so với tháng tr­ước và bằng 92,55% so với cùng kỳ năm tr­ước.

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 1.282.680 triệu đồng, bằng 99,39% so với tháng tr­ước và bằng 109,13% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện được trong tháng 8 là 1.486.470 triệu đồng, bằng 107,87% so với cùng kỳ năm trước và bằng 97,76% so với tháng trước. Nguyên nhân vốn đầu tư thực hiện giảm so với tháng trước là do: Sự quan tâm của chủ đầu tư chưa thật sự sâu xác, một số đơn vị chưa chủ động triển khai ngay lập thủ tục các dự án khi giao kế hoạch vốn; vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình trọng điểm; các dự án của nhà đầu tư thực hiện còn chưa đúng kế hoạch đã đăng ký ở các Khu, cụm Công nghiệp.

Ước tính 8 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện được 12.139.875 triệu đồng, bằng 104,89% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 69,47% so với kế hoạch năm. Chia ra:

- Vốn ngân sách nhà n­ước thực hiện được 1.396.145 triệu đồng, bằng 134,98% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 67,59% so với kế hoạch năm.         

- Vốn tự có của doanh nghiệp nhà n­ước và Trung ương đầu tư trên địa bàn thực hiện đ­ược 840.230 triệu đồng, bằng 106,11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 69,44% so với kế hoạch năm.            

- Vốn đầu t­ư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn huy động trong dân và các doanh nghiệp ngoài nhà n­ước có khối lượng thực hiện được 9.903.500 triệu đồng, bằng 101,60% so với cùng kỳ năm tr­ước và đạt 69,74% so với kế hoạch năm.

  1. Thương mại, dịch vụ và vận tải

4.1. Tình hình thương mại, dịch vụ

Bước qua tháng 7, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh không có nhiều biến động so với tháng trước, nguồn cung hàng hóa ổn định. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và thu nhập của người dân đã làm tổng mức bán lẻ trong tháng giảm. Chỉ có nhóm hàng hóa phục vụ cho năm học mới có tăng hơn so với tháng trước là nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục và phương tiện đi lại. Thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các ngành dịch vụ và do nhu cầu trong dân không cao nên hầu hết các nhóm dịch vụ đều giảm so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện tháng 7 được 2.666.174 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 97,24% và so với cùng kỳ năm trước bằng 104,19%. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 1.957.643 triệu đồng, so với tháng trước bằng 98,29% và so với cùng kỳ năm trước bằng 103,72%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 254.340 triệu đồng, so với tháng trước bằng 87,02% và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,51%. Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 454.191 triệu đồng, so với tháng trước bằng 99,18% và so với cùng kỳ năm trước bằng 107,92%.

Ước thực hiện tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành được 2.732.593 triệu đồng, so với thực hiện tháng trước bằng 102,49% và so với cùng kỳ năm trước bằng 105,75%. Mặc dù vào đầu tháng 8, thời tiết tiếp tục mưa nhiều không thuận lợi kinh doanh, mua bán nhưng thị trường hàng hóa tháng 8 một số nhóm hàng trên địa bàn tỉnh có tăng nhẹ so với tháng trước là do đây là thời điểm bước vào năm học mới, các nhóm hàng phục vụ cho năm học mới tăng cao như: Vật phẩm văn hóa, giáo dục, hàng may mặc,… Ngoài ra, giá cả một số loại thực phẩm đang tăng cao như: giá thịt heo, giá gia cầm và trứng sẽ làm cho nhóm hàng lương thực, thực phẩm trong tháng tăng. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 8 ước có tăng so với tháng trước.

Các ngành dịch vụ trong tháng 8 vẫn chưa có dấu hiệu tăng là do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, phần lớn các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh là không lớn thường tập trung tại các chợ, vỉa hè nơi đông dân cư nên yếu tố thời tiết ảnh hưởng lớn đến doanh thu trong tháng. Ngoài ra, nhu cầu của người dân trong tháng không cao vì phải tập trung mua sắm chuẩn bị vào năm học mới.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước thực hiện 8 tháng được 23.176.195 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 107,45% và so với kế hoạch năm đạt 65,79%. Chia ra: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 17.031.395 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,43%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 2.245.342 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 110,58%. Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 3.899.458 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 110,28%. Tính đến thời điểm này, ngành thương mại - dịch vụ đạt 65,79% kế hoạch đề ra, đây là nỗ lực của các cấp lãnh đạo trong điều hành kinh tế, nhất là việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà bán lẻ mở rộng thị trường tại Hậu Giang. Trong năm 2018, ngành thương mại chủ yếu tăng trên loại hình kinh tế tư nhân và loại hình kinh tế này ngày càng khẳng định vị thế của mình trong việc cung cấp hàng hóa ra thị trường. Bên cạnh đó, cần phải mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn hơn nữa để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và việc kiểm soát giá cả hàng nông sản cũng là đều quan trọng để kích thích loại hình kinh tế cá thể trong thời gian tới vì đây là loại hình kinh tế chiếm tới 70,18% trong tổng mức bán lẻ của tỉnh có như vậy ngành thương mại trên địa bàn tỉnh mới có sự tăng trưởng rõ nét.

4.2. Tình hình xuất nhập khẩu

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện tháng 7 được 84,260 triệu USD, so với tháng trước bằng 96,29% và so với cùng kỳ năm trước bằng 96,94%. Trong đó, xuất khẩu được 67,076 triệu USD, so với thực hiện tháng trước bằng 111,86% và so với cùng kỳ năm trước bằng 118,97%. Nguyên nhân giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp tăng so với tháng trước là do các mặt hàng thủy hải sản chế biến các loại, hàng nông sản và một số hàng hóa xuất khẩu khác có giá trị xuất khẩu tăng. Trong đó, mặt hàng thủy sản tăng 44,36%, hàng nông sản tăng 8,52% và hàng hóa khác tăng 143,55% so với tháng trước.

Ước thực hiện tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp thực hiện được 87,181 triệu USD, so với tháng trước bằng 103,47% và so với cùng kỳ năm trước bằng 82,14%. Chia ra:

- Xuất khẩu ước thực hiện được 68,174 triệu USD so với thực hiện tháng trước bằng 101,64% và so với cùng kỳ năm trước bằng 98,02%. Nguyên nhân ước giá trị xuất trực tiếp tăng so với tháng trước là do tỷ giá ngoại tệ của đồng USD/VNĐ đang tăng so với thời điểm trước đã tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, giá trị hợp đồng của các mặt hàng xuất khẩu tăng hơn. Vì vậy, dự đoán trong tháng tới giá trị xuất khẩu có thể sẽ tăng.

- Nhập khẩu ước thực hiện được 19,007 triệu USD so với tháng trước bằng 110,61% và so với cùng kỳ năm trước bằng 51,94%.

Ước thực hiện 8 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trực tiếp, uỷ thác và các dịch vụ đại lý chi trả ngoại tệ của các tổ chức tín dụng thực hiện được 671,617 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,84% và so với kế hoạch năm đạt 63,36%. Tong đó, xuất khẩu ước thực hiện được 453,954 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 110,56% và so với kế hoạch năm đạt 63,40%. Nhập khẩu ước thực hiện được 177,877 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 85,81% và so với kế hoạch năm đạt 65,88%. Nguyên nhân giảm nhiều so với cùng kỳ là do giá trị nhập khẩu các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp giảm. Trong đó, nguyên liệu dùng trong sản xuất Giày dép các loại giảm nhiều nhất chỉ bằng 42,66% so với cùng kỳ năm trước, kế tiếp là nguyên liệu sản xuất Giấy bằng 80,87%. Một số mặt hàng nhập khẩu khác còn lại như hóa chất, vải các loại và hàng hóa khác sử dụng trong chế biến thủy sản xuất khẩu giảm nhưng không nhiều. Vì vậy, giá trị nhập khẩu giảm hơn so với cùng kỳ.

Hiện nay, tình hình xuất khẩu vẫn còn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Các rào cản thương mại phi thuế quan, chính sách bảo hộ sản phẩm trong nước của các thị trường nhập khẩu lớn như: Mỹ, các nước Châu Âu (EU) và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm là những khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Do đó, trong thời gian tới doanh nghiệp cần phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn cho hoạt động chế biến, tạo sự thuận lợi giúp doanh nghiệp sản xuất được các sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng được đầy đủ những quy định của các thị trường nhập khẩu khó tính, tiến tới gỡ bỏ hết các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu dễ dàng hơn.

4.3. Tình hình giao thông vận tải

Tổng doanh thu đường bộ, đường sông và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện tháng 7 được 84.549 triệu đồng, so với tháng trước bằng 98,01% và so với cùng kỳ năm trước bằng 95,69%. Trong đó, đường bộ thực hiện được 49.563 triệu đồng, so với tháng trước bằng 104,22% và so với cùng kỳ năm trước bằng 109,04%. Đường sông được 34.986 triệu đồng, so với tháng trước bằng 90,36% và so với cùng kỳ năm trước bằng 81,55%.

Ước thực hiện 8 tháng năm 2018, tổng doanh thu đường bộ, đường sông và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 768.189 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,87%. Trong đó, đường bộ được 439.205 triệu đồng, bằng 115,36% so với cùng kỳ năm trước. Đường sông được 328.984 triệu đồng, bằng 95,40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, do tình hình thời tiết mưa nhiều không thuận lợi cho hoạt động vận tải trên địa bàn. Do đó, khối lượng vận chuyển, luân chuyển hàng hóa đã giảm so với tháng trước. Cụ thể:

Thực hiện tháng 7, hàng hoá vận chuyển được 658.340 tấn (29.937.690 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 89,82% (92,29%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 87,25% (99,47%). Chia ra: Đường bộ thực hiện được 223.390 tấn (12.886.460 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 93,43% (90,40%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 141,02% (118,14%). Đường sông thực hiện được 434.950 tấn (17.051.230 tấn.km), so với thực hiện tháng trước bằng 88,07% (93,76%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 72,96% (88,85%).

Ước thực hiện tháng 8, toàn tỉnh vận chuyển được 629.830 tấn hàng hóa các loại (28.728.640 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 95,67% (95,96%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 94,14% (117,41%). Trong đó, đường bộ thực hiện được 211.790 tấn (11.733.720 tấn.km) so với thực hiện tháng trước bằng 94,81% (91,05%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 143,05% (196,64%).

Ước thực hiện 8 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 6.753.898 tấn (299.989.625 tấn.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,10% (121,20%). Đường bộ ước thực hiện được 2.475.801 tấn (153.656.614 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 142,01% (164,16%). Đường sông ước thực hiện được 4.278.097 tấn (146.333.011 tấn.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 87,82% (95,08%).

Vận chuyển hành khách thực hiện tháng 7 được 9.070.540 lượt hành khách (58.761.312 HK.Km), so với thực hiện tháng trước bằng 99,94% (106,33%) và so với cùng kỳ năm trước bằng bằng 100,68% (105,63%). Đường bộ vận chuyển được 7.798.530 lượt hành khách (46.683.690 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 101,49% (108,94%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 100,35% (104,15%). Đường sông vận chuyển được 1.272.010 lượt hành khách (12.077.622 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 91,37% (97,32%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,78% (111,78%).

Ước thực hiện tháng 8, toàn tỉnh thực hiện được 9.195.691 lượt hành khách (59.848.883 HK.km), so với tháng trước bằng 101,38% (101,85%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 102,78% (107,02%). Đường bộ vận chuyển được 7.828.780 lượt hành khách (47.074.663 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 100,39% (100,84%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 101,26% (104,33%). Đường sông vận chuyển được 1.366.911 lượt hành khách (12.774.220 HK.km), so với thực hiện tháng trước bằng 107,46% (105,77%) và so với cùng kỳ năm trước bằng 112,49% (118,24%).

Ước thực hiện 8 tháng, toàn tỉnh vận chuyển được 75.297.713 hành khách (466.137.266 HK.km), so với cùng kỳ năm trước bằng 102,60% (104,39%). Trong đó, đường bộ ước thực hiện được 63.827.491 hành khách (364.101.641 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 100,83% (101,53%). Đường sông ước thực hiện được 11.470.222 hành khách (102.035.625 HK.km) so với cùng kỳ năm trước bằng 113,70% (116,09%).

  1. 5. Tài chính, tín dụng

5.1. Tài chính

 Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 được 541.019 triệu đồng, lũy kế được 6.456.924 triệu đồng, đạt 100,37% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nếu loại trừ thu chuyển nguồn năm 2017 mang sang ngoài dự toán là 1.753.925 triệu đồng, thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế của 8 tháng được 7.702.999 triệu đồng, đạt 73,10% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa được 245.050 triệu đồng, lũy kế được 2.014.712 triệu đồng, đạt 73,66% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ước tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 được 567.174 triệu đồng, lũy kế được 4.577.660 triệu đồng, đạt 75,33% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 253.400 triệu đồng, luỹ kế được 1.946.465 triệu đồng, đạt 81,89% dự toán Trung ương giao, đạt 82,81% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

5.2. Tín dụng ngân hàng

Đến ngày 31 tháng 7, tổng vốn huy động toàn địa bàn được 11.650 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối tháng 6, vốn huy động đáp ứng được 55,38% cho hoạt động tín dụng. Ước thực hiện đến ngày 31 tháng 8, tổng vốn huy động trên địa bàn được 11.730 tỷ đồng, tăng 0,69% so với cuối tháng 7.

Đến ngày 31 tháng 7, tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn được 21.036 tỷ đồng, giảm 0,06% so với cuối tháng 6. Ước thực hiện đến ngày 31 tháng 8, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn được 21.019 tỷ đồng, giảm 0,08% so với cuối tháng 7.

Nợ xấu đến ngày 31 tháng 7, toàn tỉnh là 643 tỷ đồng, chiếm 3,06% trên tổng dư nợ. Ước đến ngày 31 tháng 8, nợ xấu toàn địa bàn được kiểm soát ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ.

  1. Tình hình văn hóa - xã hội, thông tin, y tế - giáo dục và an toàn giao thông

6.1. Tình hình văn hóa - xã hội

Toàn tỉnh thực hiện được 360 m2 panô các loại, 61 băng rol, treo và tháo gỡ 1.650 cờ các loại, 70 lượt phóng thanh cổ động, trang trí khánh tiết, phục vụ âm thanh ánh sáng, hỗ trợ chương trình văn nghệ cho các cuộc hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn, liên hoan, hội chợ theo yêu cầu của các đơn vị ngoài ngành. Thực hiện trang trí cổ động trực quan, pano, băng gol, cờ, sân khấu Lễ dâng hương viếng Bác tại đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; thực hiện các phục vụ lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2019).

Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao lưu trong và ngoài tỉnh 02 cuộc; xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng biểu diễn tại các xã, phường, thị trấn với 83 buổi, thu hút 40.900 lượt người xem. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh đã xây dựng và biểu diễn phục vụ văn nghệ tiếp đoàn Caravan, phục vụ Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ và văn nghệ tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ với chủ đề “Mẹ và quê hương”; Hội diễn “ Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI năm 2018”, Hỗ trợ đoàn Nghệ thuật Tổng hợp An Giang tham gia liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng… Trong tháng Đoàn tổ chức 07 suất diễn phục vụ trên 4.200 lượt người xem.

Trong tháng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho 601 người lao động với số tiền trên 6 tỷ đồng. Tư vấn việc làm cho 2.425 lao động; có 606 lao động đăng ký tìm việc làm; giới thiệu việc làm cho 307 lao động. Trong tháng, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 196 lao động, đạt 84% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 14 lao động, đạt tỷ lệ 81,3% so với kế hoạch đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 20.660 phần quà cho người có công với cách mạng với số tiền 9.457 triệu đồng (Trong đó, kinh phí trung ương là 2.599,6 triệu đồng; kinh phí địa phương là 5.680,9 triệu đồng; kinh phí vận động là 1.177 triệu đồng), với các hoạt động tiêu biểu như: Thành lập 08 Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng 1.766 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố với số tiền trên 529 triệu đồng; thăm, tặng 232 phần quà cho người có công đang nằm điều trị tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố với số tiền 116 triệu đồng; tổ chức viếng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

6.2. Tình hình thông tin, truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tham gia Giải báo chí toàn quốc“Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”năm 2018; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9; tuyên truyền đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tuyên truyền rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về Kiều bào, Công dân tỉnh Hậu Giang đang cư trú nước ngoài, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phòng, chống sạt lở trên địa bàn; tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và giải thưởng báo chí về an toàn giao thông năm 2018; tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền với 32 cuộc truyền thanh trực tiếp; thực hiện hơn 400 chương trình; xây dựng hơn 9.000 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn; cộng tác với các cơ quan báo, đài gần 950 tin, bài các loại; tổng thời lượng phát sóng 2.100 giờ. Song song đó, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố đã cộng tác với Đài Phát Thanh - Truyền hình Hậu Giang thực hiện 4 chương trình “Tiếng nói từ cơ sở”.

6.3. tình hình y tế, giáo dục

Theo báo cáo của Sở y tế trong 8 tháng đầu năm có 110 ca mắc mới bệnh sốt xuất huyết giảm 121 ca so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng có 28 ca mắc mới giảm 02 ca so với tháng trước. Số ca mắc mới bệnh ho gà là 08 ca, bệnh quay bị là 12 ca. Bệnh dịch lạ chưa phát hiện ra trên địa bàn tỉnh.  Nhờ sự phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên không có ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi được miễn dịch đầy đủ trong tháng là 1.076 trẻ, cộng dồn được 7.944 trẻ, đạt 67,44%; tiêm sởi mũi 2 trong tháng là 1.091. Số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng trên tuổi là 7.236 trẻ; Số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo chiều cao trên tuổi là 13.739 trẻ; Số trẻ em dưới 5 tuổi được phát hiện thừa cân béo phì là 105 trẻ. Do công tác chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm nên số trẻ được tiêm chủng mở rộng ngày càng tăng, thể trạng trẻ ngày càng được cải thiện.

Chương trình phòng chống HIV/AIDS phát hiện 05 ca nhiễm HIV mới trong tháng, cộng dồn là 56 ca, tăng 26 ca so với cùng kỳ. Số bệnh nhân AIDS phát hiện trong tháng là 01 ca, cộng dồn là 13 ca, tăng 05 ca so với cùng kỳ. Số bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV là 641 ca; số bệnh nhân hiện đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone là 36 ca.

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chuyên môn, hướng dẫn tổ chức hội thi năm học 2018- 2019; tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2018-2019; chuẩn bị mọi công tác cho tựu trường, chuẩn bị khai giảng năm học mới; tổ chức Hội thảo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề và tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN"; xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2018 - 2019 của cấp học

Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) năm 2017, tiếp Bộ Giáo dục và đào tạo kiểm tra công nhận Hậu Giang đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác PCGD, XMC năm 2018; phối hợp các Phòng chuyên môn và chức năng ban hành văn bản hướng dẫn kiểm tra công tác PCGD, XMC năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức tập huấn dạy học môn Tin học cấp tiểu học; tổ chức trao học bổng Rhône Mekong – Lyon Pháp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn huyện Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học.

6.4. Tình hình an toàn giao thông

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang, trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, chỉ tập trung ở đường bộ. So với tháng trước giảm 02 vụ và so với cùng kỳ năm trước giảm 07 vụ tập trung ở đường bộ. Trong đó, có tổng cộng 06 người chết, so với tháng trước giảm 03 người và so với cùng kỳ năm trước giảm 05 người. Tổng số có 04 người bị thương, so với tháng trước tăng 02 người và so với cùng kỳ năm trước giảm 01 người.

Trong 8 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 77 vụ, đường sông 02 vụ), làm chết tổng cộng 70 người và bị thương 34 người, tập trung ở đường bộ. So với cùng kỳ năm trước, tăng 01 vụ (đường bộ giảm 01 vụ, đường sông tăng 02 vụ), số người chết tăng 16 người và số người bị thương giảm 02 người, chỉ tập trung ở đường bộ./.