Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2020
06:34 29/12/2020
Sáng ngày 29/12/2020, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2020. Cục trưởng Cục Thống kê Thiều Vĩnh An chủ trì buổi Họp báo. Tham dự Họp báo tại trụ sở Cục Thống kê có Phó Cục trưởng Trần Văn Niếp; Đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành trong tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí; Cùng tham dự Họp báo có lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện.

        Tại buổi Họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê Thiều Vĩnh An công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2020. Theo đó:

        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020, tăng 4,53%. Trong đó: khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,09%, đóng góp 0,85 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và hoạt động xây dựng tăng 14,62%, đóng góp 3,40 điểm phần trăm; khu vực thương mại và dịch vụ tăng 1,41%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 2,49% so cùng kỳ, mức đóng góp giảm 0,26 điểm phần trăm.         

        Quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 38.362,17 tỷ đồng (giá hiện hành). Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 26,53%, tăng 0,67% so với năm 2019; Khu vực công nghiệp và xây dựng có mức chuyển dịch +1,61%, chiếm tỉ trọng 24,58% trong cơ cấu nền kinh tế; Khu vực thương mại và dịch vụ có mức chuyển dịch -1,82 chiếm tỉ trọng 39,13%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩmcó mức chuyển dịch -0,46%.

Chi tiết về Thông cáo báo chí đính kèm