Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)
10:58 16/09/2020

   Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành cuộc điều tra đột xuất nhằm thu thập thông tin sát thực, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 20/9/2020, Cục Thống kê Hậu Giang thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

   Cục Thống kê rất mong cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc khảo sát bằng cách cung cấp thông tin nhanh, kịp thời theo bảng hỏi được đăng tải trên địa chỉ http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

   Cách thức đăng nhập:

   + Dòng “Tài khoản” nhập 93 + Mã số thuế của DN

   + Dòng “Mật khẩu” nhập Mã số thuế của doanh nghiệp.

   Ví dụ: DN có mã thuế là 1800123456 thì thông tin đăng nhập như sau:

   + Dòng Tài khoản : 931800123456

   + Dòng mật khẩu : 1800123456

   Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình kê khai thông tin Ông/Bà vui lòng liên hệ số điện thoại: 0293 3877288 – 0918 183575 để được hỗ trợ.

Các thông tin về cuộc điều tra được đăng tải tại địa chỉ    http://cucthongke.haugiang.gov.vn

 MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

HƯỚNG DẪN 05 KÊ KHAI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN