Cục Thống kê Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về sử dụng chữ ký số và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản
11:01 04/11/2019
Ông Nguyễn Văn Thân – Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Ngày 01.11.2019 Cục Thống kê Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về sử dụng chữ ký số và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản cho các phòng nghiệp vụ Cục thống kê và các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Văn Thân – Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Nội dung tập huấn bao gồm giới thiệu các văn bản pháp luật về chữ ký số, quy trình ký số và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng, các bước cài đặt phần mềm chữ ký số trên máy tính gồm: yêu cầu về cài đặt, hệ điều hành, trình duyệt, đường link tải phần mềm; cài đặt trình điều khiển thiết bị eToken; cài đặt phần mềm ký số VSignPDF; cấu hình hệ thống, cấu hình mẫu chữ ký; cách ký số trên văn bản word và pdf,…