Cuộc họp công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê
17:15 28/04/2020

Sáng ngày 24/04/2020 Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê. Tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Niếp, Phó Cục trưởng phụ trách, các đồng chí Lãnh đạo phòng/Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố có thí sinh được tuyển dụng vào đơn vị.

Ông Trần Văn Niếp, Phó cục trưởng phụ trách, chủ trì cuộc họp và triển khai, quán triệt Công văn số 510/TCTK-TCCB ngày 17/4/2020 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng và hướng dẫn tập sự đối với công chức tuyển dụng năm 2019.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo cục, Bà Trang Tú Mạnh Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã công bố các Quyết định:

 Số:490/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng bà Nguyễn Thị Kim Châu đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê kinh tế, Chi cục Thống kê thị xã Long Mỹ, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 491/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng ông Đỗ Thanh Toàn đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê xã hội, Chi cục Thống kê huyện Vị Thủy, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 492/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng ông Lê Hồng Minh đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019vào làm việc tại vị trí Thống kê kinh tế, Chi cục Thống kê huyện Phụng Hiệp, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 493/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng ông Đỗ Văn Tọt Lên đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kinh tế, Chi cục Thống kê huyện Châu Thành A, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 494/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kêvề việc tuyển dụng bà Nguyễn Kiều Trang đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố Vị Thanh, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 495/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng bà Ngô Thị Kiều Diễm đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố Vị Thanh, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 496/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ngọc Xuyến đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê công nghiệp, Phòng Thống kê Công - Thương, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020;

Số: 497/QĐ-TCTK ngày 17/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm đã trúng tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 vào làm việc tại vị trí Thống kê công nghiệp, Phòng Thống kê Công - Thương, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 20/4/2020.

Bà Trang Tú Mạnh – Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố các Quyết định   

Ông Trần Văn Niếp Phó cục Trưởng phụ trách đã trao các quyết định và chúc mừng các công chức mới; mong muốn các đồng chí tích cực học tập, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tập sự.

Ông Trần Văn Niếp – Phó cục Trưởng phụ trách trao các quyết định

Ông Trần Văn Niếp – Phó cục trưởng phụ trách phát biểu chỉ đạo