Họp báo Công bố số liệu Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2021
06:55 01/07/2021
         Chiều ngày 29/6/2021, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp báo Công bố số liệu Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2021. Cục trưởng Cục Thống kê Thiều Vĩnh An chủ trì buổi Họp báo. Tham dự Họp báo tại trụ sở Cục Thống kê có các Phó Cục trưởng; Đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành trong tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí; Cùng tham dự họp báo có lãnh đạo các phòng thuộc cơ quan Cục.
           Tại buổi Họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê Thiều Vĩnh An công bố số liệu Thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó:

           Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh 2010) ước tính được 11.253,59 tỷ đồng, đạt 44,90% kế hoạch năm, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,03% của 6 tháng đầu năm 2020, mức tăng này cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang dần được phục hồi. Cụ thể đóng góp từng khu vực như sau:

         - Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước được 2.783,29 tỷ đồng, tăng 2,33% (6 tháng năm 2020 tăng 2,92%), đạt 42,76% kế hoạch năm, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, vụ lúa Đông Xuân năm nay được mùa, trúng giá; năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng. Vì vậy, góp phần làm tăng giá trị của cả khu vực.

         - Khu vực công nghiệp và xây dựng ước được 2.975,42 tỷ đồng, tăng 9,46% (6 tháng năm 2020 tăng 9,83%), đạt 43,91% kế hoạch năm, đóng góp 2,42 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, mặc dù các doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động ngành công nghiệp vẫn hoạt động ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tăng không cao so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp tăng 10,10% (6 tháng năm 2020 tăng 10,30%), đóng góp 2,11 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 95,45%, tăng 10,12%. Ngành xây dựng tăng 6,61% (6 tháng năm 2020 tăng 7,81%), đóng góp 0,31 điểm phần trăm.

        - Khu vực dịch vụ ước được 4.500,68 tỷ đồng, tăng 6,85%, (6 tháng năm 2020 tăng 0,22%), đạt 48,20% kế hoạch năm, đóng góp 2,71 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, một số ngành tăng trưởng cao so với cùng kỳ góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả khu vực như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 17,15%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 14,76%; bán buôn, bán lẻ tăng 9,33%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 8,50%.

       - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước được 994,21 tỷ đồng, tăng 2,84%, (6 tháng năm 2020 tăng tăng 9,25%), đạt 40,73% kế hoạch năm, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

             Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 18.719 tỷ đồng. Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 6 tháng như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,67%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 25,64%; khu vực dịch vụ chiếm 40,96%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%. Nhìn chung cơ cấu nền kinh tế 6 tháng năm 2021 có sự dịch chuyển nhẹ giữa các khu vực so với cùng kỳ (cơ cấu tương ứng cùng kỳ lần lượt là 24,85%; 25,02%; 41,15% và 8,97%).