HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP
10:21 29/11/2019

Thực hiện hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ của Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Sáng ngày 28/11/2019 Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có đại diện Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và thú y; Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật; phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; công chức phòng Thống kê Nông nghiệp, cùng với sự tham dự của lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố phục trách nghiệp vụ nông nghiêp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Niếp, Phó cục trưởng Cục Thống kê Hậu Giang.

Nội dung hội nghị tập huấn:

- Triển khai việc thực hiện các nội dung quy định trong các Phương án từ khâu lập bảng kê, tuyển chọn điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ, chọn mẫu, điều tra tại địa bàn, công tác giám sát, tổng hợp sơ bộ, nghiệm thu, bàn giao phiếu và tài liệu, công tác bảo đảm hậu cần, vật tư văn phòng phẩm,...;

- Triển khai công tác thu thập thông tin theo các phiếu điều tra của các phương án điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản;

- Triển khai các công tác lập báo cáo, ước tính số liệu tháng, quý,...;

- Triển khai công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các công tác khác liên quan.

Hội nghị tập huấn đã được các đồng chí tham dự thảo luận sôi nổi, đóng góp những ý kiến quan trọng, đồng thời cũng đưa ra những mặt hạn chế nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Kết thúc tập huấn toàn thể hội nghị đã được tiếp cận và hiểu rõ hơn về nội dung các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực Thống kê Nông nghiệp, các phương án điều tra mới nhất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản./.