Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
21:36 10/06/2020

   Trong 02 ngày 04-05 tháng 6 năm 2020, Cục Thống kê Hậu Giang tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp (NTNN) giữa kỳ năm 2020 trực tiếp tại Trụ sở của TCTK. Tham dự tại điểm cầu Hậu Giang có lãnh đạo Cục Thống kê Hậu Giang, tổ công tác cấp tỉnh, các giám sát viên và công chức của các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố.

   Điều tra NTNN giữa kỳ là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra NTNN với chu kỳ 10 năm một lần, cuộc Điều tra NTNN giữa kỳ năm 2020 là kỳ đầu tiên thực hiện. Cuộc Điều tra này có nhiều điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trước đây về phạm vi, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu của cuộc điều tra.Việc tập huấn nghiệp vụ điều tra tại cấp Trung ương và cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện thành công cuộc Điều tra.