HỘI NGHỊ TẬP HUẤN RÀ SOÁT, LẬP BẢNG KÊ ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020
11:23 24/05/2020

       Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại  Cục Thống kê Hậu Giang tổ chức hội nghị tập huấn rà soát, lập bảng kê điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 theo quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

      Ông Trần Văn Niếp–Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đ/c lãnh đạo, các đồng chí tổ công tác, giám sát viên cấp tỉnh; Chi cục Thống kê cấp huyện, thị xã, thành phố.

      Khai mạc hội nghị đồng chí Ông Trần Văn Niếp–Phó Cục trưởng phụ trách đã quán triệt mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra, nhấn mạnh đây là cuộc điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

     Năm 2020 là năm đầu tiên Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ. Cuộc điều tra này điều tra toàn bộ UBND các xã, điều tra toàn bộ các trang trại và điều tra chọn mẫu hộ có hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ở nông thôn và thành thị.

       Dữ liệu của cuộc điều tra được lấy từ địa bàn mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để làm căn cứ chọn mẫu và rà soát. Trong cuộc điều tra này sử dụng tối đa công nghệ thông tin như: máy tính bảng và điện thoại di động để thực hiện điều tra.
Tại hội nghị tập huấn phòng Thống kê Nông nghiệp đã trình bày cụ thể quy trình hướng dẫn rà soát lập bảng kê các đơn vị điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

       Hội nghị tập huấn được diễn ra sôi nổi với các thảo luận của các chi cục xoay quanh các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Sau buổi tập huấn cấp tỉnh các chi cục Thống kê các huyện, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn để tiến hành thực hiện việc rà soát lập bảng kê tại địa bàn./.