Lãnh đạo Cục Thống kê tham dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc
12:00 18/11/2019

Sáng ngày 14/11/2019 Ông Trần Văn Niếp Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tham dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khu vực 2, phường Trà Lồng.
Thời gian qua, người dân khu vực 2 luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; số hộ nghèo giảm,… Song song phát triển kinh tế, nhân dân trong khu dân cư có ý thức tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phát huy vai trò ban công tác mặt trận ấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; các chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời,…