Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10:01 25/07/2021

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

              Chi tiết về Thông báo cụ thể như sau